En förtrollad värld

Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Göran Malmstedt

[Malmstedt] vill komma nära vanliga människor som levde i en värld som ännu var förtrollad. Det lyckas han utomordentligt med i denna välskrivna, lättillgängliga och fascinerande bok.

Harald Gustafsson, Svenska Dagbladet

Göran Malmstedts bokger en spännande inblick i vad som kan ha rört sig i vanliga människors huvuden för nästan 400 år sen. De levde i en magisk värld där en katt i själva verket kunde vara en förvandlad kvinna och där osynliga krafter styrde vardagen. Särskilt intressant är avsnittet om drömmar och hur de ibland flöt samman med verkligheten.

Kalle Holmqvist, Aftonbladet

Läs Göteborgs-Postens kulturartikel om En förtrollad värld.

Lyssna på Vetenskapsradion Historia där Göran Malmstedt berättar om de bohuslänska  häxprocesserna.

 

I förmodern tid levde befolkningen i en ”förtrollad” värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i Europa under 1500- och 1600-talen. Men hur ska vi förstå den världsbild som genomsyrade tiden?

Genom dokument från trolldomsrannsakningarna i Bohuslän under slutet av 1600-talet kan vi komma nära människorna och deras tankar om magi, drömmar och ordens makt. I rättsprotokollen studerar Göran Malmstedt olika aspekter av verklighetsuppfattning och mentalitet: domarnas frågor, vittnenas berättelser och de anklagades svar vittnar om hur människorna uppfattade sin omvärld. Hur kunde trolldom och till synes skiftande skepnader spela in i verkliga skeenden? Guds och djävulens plats i tillvaron tillhör också de fenomen som Malmstedt belyser.

Denna fängslande studie vänder sig till såväl forskare som till läsare utanför universiteten.

Om författaren

Göran Malmstedt

Göran Malmstedt

Göran Malmstedt (f. 1956) är professor i historia vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han främst intresserat sig för den tidigmoderna perioden, och ämnen med en kulturhistorisk inriktning. Han har tidigare bland annat publicerat Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800 (1994) och Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i  Läs mer »

En förtrollad värld
TitelEn förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672
FörfattareGöran Malmstedt
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-18-0
Sidantal240
Utgiven2017
Pris229 kr