Pressinformation:
Förmoderna livshållningar

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist

Samtida problem och nu levande språk attraherar yngre forskare och studenter långt mer än klassiska språk och forskning kring för- och tidigmodern tid. Med tanke på den dynamiska tid vi lever i är det förståeligt, men i ett djupare perspektiv är det oroväckande. Nya kunskaper om människors villkor och tankar under äldre tid är nödvändiga för kritik av vår egen tid.

I Förmoderna livshållningar skriver författarna om de normer och värderingar, filosofier och religioner som förmoderna människor levde med, eller opponerade sig emot. Det handlar också om känslor och relationer, till exempel kärlek och vänskap. Vad har man sett som livets mening?

Nya tider ställer nya frågor, men de existentiella grundfrågorna är samtidigt desamma. Som utgångspunkt för flera resonemang i den europeiska kultursfären står den västerländska tanketraditionen med början i antiken. Platon och hans dialoger har bestämt vår västerländska filosofi- och teologitradition. Detta ger hissnande perspektiv – är det enskilda individer som skapat vår historia, vår tradition, vårt vetande? Eller, vad är det?

Redaktörer är Marie Lindstedt Cronberg, forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet och Catharina Stenqvist, professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet.

TitelFörmoderna livshållningar: Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen
FörfattareMarie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-06-5
Art. nr.4102
Sidantal349
Storlek150 x 225
Utgiven2009
Pris249 kr

Om författarna

Marie Lindstedt Cronberg

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/MarieLindstedtCronberg

Catharina Stenqvist

Catharina Stenqvist är professor och ämnesföreträdare i religionsfilosofi och arbetar med undervisning, forskning och forskarutbildning i religionsfilosofi vid Lunds universitet. I fokus står intresset för religiös erfarenhet och människans existentiella situation.

Förmoderna livshållningar

Första recensionsdatum: 2 februari 2009

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild