Pressinformation:
Fornstora dagar, moderna tider

Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

Ulf Zander

Slut i lager

De senaste drygt hundra åren har det förflutna varit ett återkommande diskussionsämne i offentligheten. Historien har brukats i politiska och ideologiska syften och i konstnärliga sammanhang. Det förflutna har således inte bara intresserat dem som vetenskapligt studerar historia. Ett betydande antal konstnärer, författare, journalister och populärhistoriker har också medverkat i debatten om hur den svenska historien skall tolkas. Undersökningen omfattar också diskussionen kring skolämnet historia.

I Fornstora dagar, moderna tider analyseras de många offentliga debatterna om den svenska historien mot bakgrund av den sociala, politiska och kulturella utvecklingen i Sverige sedan 1880-talet. Författaren Ulf Zander visar utifrån ett omfattande undersökningsmaterial hur den svenska historien använts och analyserar de föreställningar och värderingar som legat bakom. I Fornstora dagar, moderna tider träffar vi bland andra August Strindberg, Verner von Heidenstam, Frans G. Bengtsson, Vilhelm Moberg och Herman Lindqvist och får ta del av deras inställning till svensk historia.

Detta är den första boken om den svenska historien i offentligheten under 1900-talet.
Det långa tidsperspektivet ger möjlighet att upptäcka nya mönster och ifrågasätta gamla föreställningar.

TitelFornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte
FörfattareUlf Zander
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-23-8
Art. nr.4025
Sidantal650
Storlek150 x 226
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
IllustreradJa
OmslagMaria Jörgel
Pris259 kr

Om författaren

Ulf Zander

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/UlfZander

Fornstora dagar, moderna tider

Första recensionsdatum: 5 juli 2001

Pressbilder