Från Laokoon till Troja

Johannes Siapkas

[Boken] kommer med all säkerhet att användas framgångsrikt som kurslitteratur i antikämnet för att skapa underlag för metadisciplinära reflektioner. Det är med andra ord ett välkommet bidrag till ämnesdiskussionen. […] jag ser fram emot kommande volymer i serien som tar sig an den samtida antikvetenskapen och ämnessynen.

Axel Hörstedt/Classica nr 2 2017

[Jag kan] verkligen rekommendera Från Laokoon till Troja och anser att den skulle passa utmärkt som kursbok, på både grund- och avancerad nivå. Genom att glänta på den ”svarta lådan” har Siapkas underlättat för forskare och studenter inom antikvetenskaperna att orientera sig i ämnenas vindlande lanskap.

Ingrid Berg, Medusa 28:4 2017

Sammanfattningsvis är Från Laokoon till Troja en utmärkt resurs, såväl välskriven som välbehövlig. […] en oersättlig resurs vid behov.

Patrik Klingborg, Hellenika nr 161 sep 3/2017

I bokserien Antikvetenskapens teoretiska landskap sätts antikvetenskapen under lupp. Antikstudiernas utveckling analyseras för att visa hur vår bild av antiken påverkas både av källmaterialet och av moderna antaganden, idéströmningar och normer.

Johannes Siapkas inleder seriens första volym, Från Laokoon till Troja, med att introducera en analytisk modell för antikvetenskapen och betonar den teoretiska pluralismen. Sedan följer en analys av disciplinens utveckling från medeltiden till början av 1900-talet. Författaren visar hur antikvetenskapen präglas av en epistemologisk kontinuitet, det vill säga att förmoderna teorier och metoder fortfarande används inom ämnet. I ett avslutande kapitel gör han också en specifik analys av den svenska forskningens framväxt.

Antikvetenskapens samspel med andra akademiska discipliner, idéströmningar och politiska ideologier betonas i denna studie. Ämnesdisciplinens karaktär är inte given på förhand. Genom att lyfta fram debatter om antikvetenskapens innehåll visar Siapkas att ämnet är ett resultat av ständiga omförhandlingar och motsättningar.

Om författaren

Johannes Siapkas

Johannes Siapkas

Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken. Hans forskning är präglad av ett kritiskt perspektiv och den har ett särskilt fokus på hur teorier, ideologier, och vetenskapliga antaganden formar våra föreställningar  Läs mer »

Från Laokoon till Troja Läs ett smakprov
TitelFrån Laokoon till Troja
FörfattareJohannes Siapkas
Boktyp,
Ämne
ISBN9789188168986
Sidantal240
Utgiven2017
Pris229 kr