Galjonsfigurens många öden och äventyr

Studier av berättande-, minnes och kunskapspraktiker

Annika Bünz

Galjonsfigurer snidade i trä har en visuell kraft som nyttjades av redare och kungar under segelfartygens epok. Samma levande uttrycksfullhet lockar idag både privata samlare och besökare på maritima museer.

De är också ett bra exempel på hur föremål kan vandra genom tid och rum, mellan olika sammanhang, och ha skilda och varierande betydelser. Forskarna bakom Galjonsfigurens många öden och äventyr samlas runt begreppet och artefakten ”galjonsfigur” och utforskar några av de kontexter där de gamla föremålen och praktikerna aktiveras i nya meningsskapande sammanhang.

Galjonsfiguren är inte bara en artefakt, den utmanar också standarduppdelningen mellan konst och hantverk. Benämningen fångar även in en typ av praktiker där symboliska bilder används som ikoner för skilda intressen och målsättningar. Figuren är värdeladdad och idag har begreppet fått en överförd, vidgad betydelse där det kan beteckna en frontfigur som blir en sinnebild för en grupp med specifika intressen, precis som den i trä snidade förlagan.

Författarna fördjupar samtalet om hur berättelser, minnen och kunskaper skapas och galjonsfiguren utgör ett tacksamt exempel. Envar med intresse för kulturminnen – såväl föremål som berättelser – finner här tänkvärda resonemang om nya sätt att se på ting i samlingar och utställningar.

 

Medverkande

Henrik Alexandersson, institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Annika Bünz, institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Anneli Palmsköld, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Ann-Louise Sandahl, Högskolan Dalarna

Om författaren

Annika Bünz

Annika Bünz är fil. dr arkeologi. I sin avhandling Upplevelser av förhistorier, analyser av svenska arkeologiska museiutställningar (2015) gjorde hon djupgående och systematiska analyser av hur människor och deras världar skildras i arkeologiska utställningsberättelser. Hon är nu verksam som forskare på Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet med ett projekt som undersöker hur nordiska maritima museer  Läs mer »

Galjonsfigurens många öden och äventyr
TitelGaljonsfigurens många öden och äventyr: Studier av berättande-, minnes och kunskapspraktiker
FörfattareAnnika Bünz (red.)
Boktyp,
Ämne, ,
ISBN978-91-88661-76-0
Sidantal160
Utgiven2018
IllustreradIllustrerad i svartvitt
OmslagPCG Malmö/Cia Björk
Pris239 kr