Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

Det omväxlande innehållet med fina illustrationer gör detta till en vacker och hoppingivande bok som borde utgöra obligatorisk fortbildningsläsning och därefter diskussionsunderlag på alla museer.

UtställningsEstetiskt forum

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare och mer framgångsrikt?

Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika delar. Inspirerande erfarenheter, intervjuer och övningar ger verktyg för utställningar, samlingar och även museernas ledning. Här finns idéer för arbete med genus och mångfald inför eller under en utställningsproduktion, men även för att utveckla befintliga samlingar, presentationer och möten med besökarna.

Om författarna

Katherine Hauptman

Katherine Hauptman

Katherine Hauptman är för tillfället tjänstledig från Historiska museet för ett uppdrag som sekreterare i Museiutredningen 2014/15. På Historiska museet har hon arbetat som projektledare och ansvarig för forskning och utveckling om kommunikation och publik. Senast var Katherine projektledare för JÄMUS, Statens historiska museers regeringsuppdrag för jämställd representation i museisektorn. Genusförbart är projektets slutpublikation. Hon  Läs mer »

Kerstin Näversköld

Kerstin Näversköld

Kerstin Näversköld är arkeolog och arbetar som antikvarie på Historiska museet i Stockholm. Kerstins kunskapsinriktning rör tidsperioden vikingatid och hon är bl.a. delaktig i arbetet med museets vandringsutställningar om vikingar. Kerstin är på olika sätt involverad i frågor som rör kulturarvsbruk samt genus- och normkritiska perspektiv inom arkeologisk forskning och museiverksamhet.

Genusförbart
TitelGenusförbart: Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete
FörfattareKatherine Hauptman, Kerstin Näversköld (red.)
Boktyp
Ämne, ,
ISBN978-91-87675-05-8
Art. nr.4204
Sidantal176
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2015
OmslagCia Björk
Pris219 kr