Pressinformation:
Goda sanningar?

Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor

Sara Johnsdotter, Aje Carlbom

Hur står det till med det svenska forskningsklimatet? IGoda sanningar? belyser en grupp skribenter från olika discipliner villkoren för kritisk forskning. De har erfarenheter av att presentera kontroversiella perspektiv och har mötts av såväl aggressiva påhopp som ihjältiganden. Läsaren får en inledande beskrivning av problematiken kring att gå mot strömmen med nya forskningsrön; sedan följer en mångfacetterad samling fallstudier på temat.

De medverkande författarna är verksamma inom forskningsfält där heta kontroverser uppstått, exempelvis debatten om islam i västvärlden, faran med »bokstavsdiagnoser» och diskussionen kring fetma. Skribenternas texter speglar skilda bakgrunder och
har olika karaktär och fokus, men knäckfrågorna är i grunden desamma: Vilken kritik öppnar den enskilda forskaren för när hon går emot vedertagna sanningar? Vad säger det om de krav på saklighet, öppenhet och självständigt tänkande som är vetenskaplighetens grundläggande värden?

Slutkapitlet ger en klarsynt, filosofisk utblick över och sammanfattning av bokens tema. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av vetenskapens villkor.

Medverkande:

Göran Adamson
Daniel Ankarloo
Per Bauhn
Aje Carlbom
Marie Carlsson
Sara Johnsdotter
Eva Kärfve
Mariah Larsson

TitelGoda sanningar?: Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor
FörfattareSara Johnsdotter, Aje Carlbom (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-51-5
Art. nr.4136
Sidantal224
Storlek150x225 mm
Utgiven2010
Pris229 kr

Om författarna

Sara Johnsdotter

Sara Johnsdotter är professor i hälsa och samhälle med inriktning på medicinsk antropologi vid Malmö högskola. Fokus i forskningen är kvinnlig omskärelse. Webbsida: http://mah.se/hs_sara_johnsdotter

Aje Carlbom

Aje Carlbom är fil dr i socialantropologi, forskare och lärare vid Malmö högskola. Fokus i hans forskning är fenomen och problem som är relaterade till migration. Han disputerade 2003 på universitetet i Lund. Webbsida: http://forskning.mah.se/id/hsajca

Goda sanningar?

Första recensionsdatum: 10 januari 2011

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild