Pressinformation:
Gud verkar med naturliga medel

Pestens härjningar i Skåne 1710-1713

Bodil E. B. Persson

Gud verkar med naturliga medel behandlar Sveriges sista pestepidemi. Fokus ligger på Skåne, där farsoten härjade mellan 1710–1713.

Åsikterna om vad som orsakade pesten är motstridiga, men det är tydligt att kulturella sedvänjor kring sjukdom, död och begravning påverkade farsotens framfart: ju fler som ställde upp i nödens stund, desto snabbare spreds pesten.

Dagens forskning kring pesten är något av en snårskog av olika forskningslägen. Skillnaderna är rent språkliga, men uppfattningarna skiljer sig också mellan olika medicinska, natur- och humanvetenskapliga specialiteter. Kommunikationen mellan dessa språk och vetenskaper är ofta bristfällig.

I Gud verkar med naturliga medel presenterar Bodil E. B Persson skillnaderna mellan dessa delvis parallella forskningsdiskussioner.

Bodil E. B. Persson har tidigare kartlagt pestens utbredning i Skåne under åren 1710–1713. I Gud verkar med naturliga medel analyserar hon hur olika grupper i samhället försökte hejda dess framfart.

TitelGud verkar med naturliga medel: Pestens härjningar i Skåne 1710-1713
FörfattareBodil E. B. Persson
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-89-4
Art. nr.4086
Sidantal287
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2006
Pris229 kr

Om författaren

Bodil E. B. Persson

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/BodilPersson/

Gud verkar med naturliga medel

Första recensionsdatum: 30 januari 2007

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild