Pressinformation:
Hedendomen i historiens spegel

Bilder av det förkristna Norden

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert

Slut i lager

Den norröna litteraturen med dess personligheter, händelser, myter och ritualer utgör en rik källa till kunskap om religion i Norden före kristendomen. Men om den ska kunna användas i forskning, måste den betraktas i ljuset av en månghundraårig tradition av tolkningar och omtolkningar – olika tider har gjort sin egen tolkning, reception, av historien.

Hedendomen i historiens spegel presenterar en lång receptionshistoria. I olika kapitel analyseras hur fornnordiska texter har tolkats under skilda epoker; allt från Wagners operadrömmar till hur den kristna medeltidslitteraturen framställde Oden.

Det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård – nordisk hedendom i långtidsperspektiv” vid Lunds universitet är inriktat på såväl det förflutna som på samtidens syn på detta förflutna. Projektets olika delar publiceras i skriftserien ”Vägar till Midgård”. Hedendomen i historiens spegel är nummer sex i serien.

TitelHedendomen i historiens spegel: Bilder av det förkristna Norden
FörfattareCatharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-80-1
Art. nr.4077
Sidantal205
Storlek150x225
Utgiven2006
LagerstatusSlut i lager
IllustreradIll i sv/v och färg
Pris209 kr

Om författarna

Catharina Raudvere

Webbsida: http://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/283755

Anders Andrén

Anders Andrén

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt  Läs mer »

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde: Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven.  Läs mer »

Hedendomen i historiens spegel

Första recensionsdatum: 1 januari 2006