Pressinformation:
HYPE

Bestsellers and Literary Culture

Jon Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner

Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Hype är bästsäljaren som fenomen i fokus, inte minst utifrån perspektivet att populära berättelser bevisligen spelar stor roll för miljoner läsare.

Bästsäljaren, betraktad som ett globalt fenomen, befinner sig i ett kraftfält mellan producenter och konsumenter, något som belyser det ömsesidiga beroendet mellan kultur, marknad och individ. Antologin behandlar en rad olika frågor som hänger samman med bästsäljande skönlitteratur såsom hur ”hajp” skapas, bokmarknadens utveckling och fokus på ”stora böcker”, författarens position i det samtida mediala landskapet, historiska perspektiv och förhållandet mellan bästsäljare och forskning.

TitelHYPE: Bestsellers and Literary Culture
FörfattareJon Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner (eds.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87675-06-5
Art. nr.4196
Sidantal240
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2014
Pris229 kr

Om författarna

Jon Helgason

Jon Helgason

Jon Helgason, forskare i litteraturvetenskap inriktad mot 1700-talet och uppkomsten av en modern litterär offentlighet. Han ingår i projektet, ”Förhandlingen av litterärt värde, Sverige 2013” vid Lunds universitet. Fotografi: Jon Helgason privat Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/JonHelgason/

Sara Kärrholm

Sara Kärrholm

Sara Kärrholm är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hon har främst forskat kring populärlitteratur, deckare samt barn- och ungdomslitteratur. Hon har bland annat skrivit boken Kriminallitteratur (2011) samt varit medredaktör till Barnlitteraturens värden och värderingar (2012). Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/SaraKarrholm/

Ann Steiner

Ann Steiner

Ann Steiner är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hennes forskning behandlar den moderna bokmarknaden, populärlitteratur och samtida läsarkultur. Hon har bland annat skrivit Litteraturen i mediesamhället (2012) och varit medredaktör till Interdisciplinary Approaches to Twilight (2011).

HYPE

Första recensionsdatum: 26 augusti 2014

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild