I rörelse

Politisk handling under 1800-talets första hälft

Fredrik Nilsson

I rörelse är en studie av politisk handling i början av 1800-talet. Politiska rörelser har ofta setts enbart som ideologiska företeelser – som om idéer och värderingar växer fram och sprids utan förankring i den praktiska världen.

Genom att lyfta fram konkreta krafter i en politisk rörelse, till exempel handlingar, känslor och logistik, låter Fredrik Nilsson en mer komplex bild framträda av hur politik uppstår. Till synes enkla kommunikationsteknologier såsom byahorn, budkavlar och senare ångbåten hade avgörande inverkan på kraften och uttrycket i förra seklets politik.

Fredrik Nilsson sätter genom sitt arbete diskussionen kring 1900-talets utomparlamentariska rörelser i ett nytt ljus. I rörelse är Fredrik Nilssons doktorsavhandling.

Om författaren

I rörelse
TitelI rörelse: Politisk handling under 1800-talets första hälft
FörfattareFredrik Nilsson
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-13-9
Art. nr.4014
Sidantal207
Storlek146 x 225
Utgiven2000
IllustreradJa
OmslagJacob Wiberg
Pris209 kr