Pressinformation:
Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström

Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom att ta del av de intagnas berättelser får vi kunskap om hur de förhållit sig till sin situation och sin omvärld, såväl innanför som utanför anstaltens väggar.

Författarna är forskare i skilda discipliner och möts i sitt engagemang för den inspärrades röst. Genom att även höja blicken från de enskilda fallen fångar skribenterna också in övergripande drag och samhälleliga strukturer. I centrum för studierna står uttryck för makt och motstånd, förhandling, identiteter och strategier. Skribenterna belyser de intagnas erfarenheter och vill med dessa exempel utveckla ett forskningsfält som fått förnyad aktualitet.

TitelInspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992
FörfattareRoddy Nilsson, Maria Vallström (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88168-40-5
Sidantal400
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris259 kr

Om författarna

Roddy Nilsson

Roddy Nilsson

Lektor i kriminologi med historisk inriktning vid Växjö universitet, sedermera Linnéuniversitetet 2003–2012. Professor i historia vid Göteborgs universitet sedan 2014. Disputerade med avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (1999). Webbsida: http://historiskastudier.gu.se/Personal/larare-forskare/roddy-nilsson

Maria Vallström

Maria Vallström

Maria Vallström är docent i etnologi och är verksam vid Uppsala universitet, Södertörns högskola samt FoU Söderhamn. Avhandlingen Arbetslöshet och arbetsfrihet: Moral, makt och motstånd (2003) var både kultur- och socialhistorisk och behandlade 1990-talets arbetslöshet. Hon har forskat om migration mellan Finland och Sverige, hållbar utveckling i perifera urbaniteter samt patienter. För närvarande arbetar hon  Läs mer »

Inspärrad Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 10 juni 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild