Kampen om det allmänna bästa

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg har skrivit en lysande bok. Den förenar analytisk överblick med inträngande empiri.

Lennart Berntson / BTJ-häftet nr 4, 2019.

 

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?

Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I Kampen om det allmänna bästa utgår historikern Mats Hallenberg från Stockholmspolitiken och visar hur konflikterna om detta evigt aktuella ämne har tett sig under fyrahundra år.

I det förmoderna samhället var det självklart att kung och överhet skulle avgöra vad som var av allmänt intresse men de praktiska göromålen kunde skötas av olika utförare: anställda tjänstemän, privata entreprenörer eller medborgarna själva. Från 1800-talets mitt började politikerna koppla samman idéer om rättvisa och modernitet med behovet av en offentligt styrd organisation. Denna utveckling bröts först under det sena 1900-talet då individens valfrihet i sig själv kunde definieras som det allmänna bästa och allt fler välfärdstjänster fördes över i privat regi.

Boken sätter de politiska argumenten i centrum och ger ett historiskt perspektiv på de begrepp och tankefigurer som används i dagens debatt om vinster i välfärden.

Om författaren

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid.  Läs mer »

Kampen om det allmänna bästa
TitelKampen om det allmänna bästa: Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år
FörfattareMats Hallenberg
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-16-6
Sidantal296
Utgiven2018
OmslagPica Pica Design
Pris249 kr