Pressinformation:
Kunskap och insikt i norrön tradition

- mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser

Catharina Raudvere

Trollkonor, sejdare och häxor är populära bland dagens nyhedningar och goth-anhängare. Populariteten har inneburit att mycket av det som skrivits om häxor och häxförföljelser har varit spekulativt och fantasifullt – särskilt när man talar om de föreställningar om trolldom och framtidsskådande som fanns i det förkristna Norden.

Allt som skrivs är dock inte humbug utan det finns också seriös forskning i ämnet. I boken Kunskap och insikt i norrön tradition presenterar Catharina Raudvere den moderna forskningen kring trolldom och trolldomsanklagelser i det förkristna Norden. Här möter vi några av de kulturella och sociala miljöer som gav upphov till trosföreställningar och ritualer som kopplades samman med ovanliga personers förmodade förmågor i det förkristna Norden.

Boken är den tredje i serien Vägar till Midgård, ett tvärvetenskapligt projekt där förkristen nordisk religion diskuteras ur olika perspektiv. Författaren Catharina Raudvere är docent i religionshistoria vid Lunds universitet.

TitelKunskap och insikt i norrön tradition: - mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser
FörfattareCatharina Raudvere
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-36-8
Art. nr.4036
Sidantal226
Storlek150*225
Utgiven2003
IllustreradJa
OmslagLotta Hansson
Pris189 kr

Om författaren

Catharina Raudvere

Webbsida: http://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/283755

Kunskap och insikt i norrön tradition

Första recensionsdatum: 5 juli 2006

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild