Pressinformation:
Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet.

Vilhelm Mobergs Din stund på jorden är en försoningsfull meditation över att migrationen i sig aldrig i verklig mening kan omdefiniera en människas livshistoria. I Kallifatides essäbok Ett nytt land utanför mitt fönster framträder också ett klarsynt bejakande av möjligheterna att skönja oväntade nyanser genom främlingskapets hypersensibla medvetenhet. I Khemiris Montecore är migrantens utanförskap utmejslat mot en mer samhällelig botten, där en positiv frigörelse kan anas hos barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samtidigt utgör en växande frustration, förtvivlan och aggression hos Khemiri ett tema som minner om farliga reaktioner på maktlöshet i socialt utsatta områden i dagens Europa.

Boken bjuder till nyttig eftertanke med sina fascinerande nyanser på främlingskap som känsla och konkret verklighet.

TitelLivet som främling: Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri
FörfattareBjörn Apelkvist
Boktyp,
Ämne
ISBN9789188909220
Utgiven2019
Pris200 kr

Om författaren

Björn Apelkvist

Litteraturvetaren Björn Apelkvist har själv flyttat – först från Finland till Sverige, senare till Rumänien – och graviterat nära och fjärran mellan tre olika länder och kulturer. Han disputerade i Lund 2005 på Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik och har sedan 2006 varit lektor i svenska och litteratur vid Bukarests universitet.

Livet som främling

Första recensionsdatum: 15 juli 2019

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild