Methods in World History

A Critical Approach

Arne Jarrick, Janken Myrdal, Maria Wallenberg-Bondesson

Det är intressant och intellektuellt stimulerande läsning och det är en välbehövlig diskussion, som kmappast går att hitta i böcker om världshistoria. […] Methods in World History är inte en traditionell metodbok, men inte desto mindre är det ett viktigt bidrag till en välbehövlig diskussion om metod.

Silke Neunsinger, Respons nr 3 2017

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten och bland forskare. Globaliseringen har bidragit till att historiker kommit ut ur den fixering vid det nationella som kännetecknat deras forskning ända sedan 1800-talet. Men med den nya globala arenan för forskning följer också nya metodproblem. Det är hög tid att de världshistoriskt orienterade forskarna tar sig an de här problemen och utvecklar metoder som gör att de kan arbeta med samma höga kvalitetskrav som annan historieforskning.

I Methods in World History adresseras utförligt en serie metodproblem, och författarna ger förslag på hur dessa ska lösas. Här diskuteras bland annat vår tids unikt stora tillgång till helt nya typer av källmaterial, och hur det krävs en medvetenhet hos historiker om dessa källors förtjänster och fällor. Även språkliga och kulturella skillnader måste analyseras systematiskt när forskarna söker efter de återkommande dragen i den mänskliga historien. Dessutom måste världshistorikerna ständigt vara uppmärksamma på de starka ideologiska intressen som har en tendens att snedvrida de vetenskapliga resultaten.

Detta och ett flertal andra metodproblem diskuteras i Methods in World History, där det finns mycket att hämta både för forskaren och för studenten, liksom för den historieintresserade läsaren som vill skärpa sitt kritiska förhållningssätt till världshistorisk forskning.

Methods in World History är först ut i den nya bokserien Checkpoint. Läs gärna mer om projektet här!

Alla titlar i bokserien Checkpoint finns tillgängliga fritt online för peer-review genom plattformen Kriterium. Du kan ladda ned en pdf av Methods in World History här!

Läs mer om Kriterium här: www.kriterium.se


Methods in World History is the first international volume that systematically addresses a number of methodological problems specific to the field of world history. Prompted by a lack of applicable works, the authors advocate a considerable sharpening of the tools used within the field of study. Theories constructed on poor foundations run an obvious risk of reinforcing flawed assumptions, and of propping up other, more ideological, constructions. The dedicated critical approach outlined in this volume helps to mitigate such risks.

Each author addresses a particular issue of method – for source criticism, archaeological evidence or estimates of economies for example – discussing the problems, giving practical examples, and offering solutions and ways of overcoming the difficulties involved. The perspectives are varied, the criticism focussed, and a common theme of coalescence is maintained throughout. This unique anthology will be of great use to advanced scholars of world history, and to students entering the field for the first time.

Om författarna

Arne Jarrick

Arne Jarrick

Since 1997 Arne Jarrick is a professor of history at Stockholm University (SU). He received his PhD in Economic History from SU in 1985. He has held many leading positions in the national as well as the international research funding system, such as Secretary General for the Humanities and Social Sciences at the Swedish Research  Läs mer »

Janken Myrdal

Janken Myrdal började som medeltidshistoriker och jordbrukshistoriker, och har arbetat med olika typer av källmaterial, både arkeologi, bilder och texter. Under senare år har han fokuserat allt mer på världshistoria, och då tagit med sig de metodiska ansatserna från medeltidsforskningen. Myrdal har byggt upp ämnet agrarhistoria i Sverige, och bland annat varit redaktör för The  Läs mer »

Maria Wallenberg-Bondesson

Maria Wallenberg-Bondesson doktorerade i historia 2003 vid Stockholms Universitet. Hennes tidigare forskning inkluderar religionsutveckling och folkliga rörelser i tidigmoderna Sverige. Sedan 2007 har hon varit involverad i forskning om långsiktig juridisk utveckling, tillsammans med bland andra Arne Jarrick.  

Methods in World History Läs ett smakprov
TitelMethods in World History: A Critical Approach
FörfattareArne Jarrick, Janken Myrdal, Maria Wallenberg-Bondesson (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87675-58-4
Sidantal256
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris229 kr