Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Johan Svanberg

Bokens styrka är den noggranna och väldokumenterade framställningen. Med hjälp av en intervjustudie organiserar Svanberg en motberättelse som ger ytterligare en dimension – både av migrationsmönstren och arbetets villkor. På så sätt syresätter han framställningen och sätter dessutom in den i sin samtida kontext, vilket gör att boken kommer – och bör – användas som referensverk för lång tid framöver.

Björn Horgby / Historisk tidskrift 138:1 • 2018

Läs Stockholms Universitets infotext om boken!

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att arbeta som sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som tidigare flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa kring krigsslutet. Vi får följa kvinnorna genom migrationens tre steg – bakgrund, resa och möten med Sverige. Särskilt ingående skildras migranternas villkor vid det rationaliserade klädföretaget Algots i Borås.

Svanberg studerar hur efterkrigstidens migrationer tog form, direkt påverkade av arbetsmarknadsrelationer på internationell, nationell och lokal nivå. Undersökningen ger inblickar i agerandet hos såväl svenska och tyska myndigheter, som arbetsgivare och fackliga organisationer i Sverige. Vilken betydelse hade migrationerna för arbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden, ifråga om kön, etnicitet, ålder och klass? Hur påverkade migranternas ankomst de allmänna arbetsvillkoren och samvaron i arbetslivet?

Om författaren

Johan Svanberg

Johan Svanberg är historiker vid Stockholms universitet, med migrationshistoria och arbetslivets historia som specialområden. Han disputerade 2010 vid Linnéuniversitetet i Växjö med avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner: Verkstadsföreningen Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945-1952. År 2005 gav han ut boken Minnen av migrationen: Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken i  Läs mer »

Migrationens kontraster Läs ett smakprov
TitelMigrationens kontraster: Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet
FörfattareJohan Svanberg
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88168-55-9
Sidantal474
Utgiven2016
Pris279 kr