Minne och myt

Konsten att skapa det förflutna

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm

Vad har Ground Zero i New York gemensamt med sydskånska gravar från jägarstenåldern? Vad har trädet i barndomens trädgård gemensamt med husgrunder av sten från yngre järnåldern? Dessa till synes väsensskilda företeelser spelar alla en roll i skapandet av kollektiva minnen. I Minne och myt – konsten att skapa det förflutna diskuterar tio forskare frågor som berör hur ett samhälles historia formas och förmedlas.

I boken får vi möta exempel på hur det förflutna skapats under olika tidsperioder. Vi får följa hur minnen och myter gestaltas i bilder, byggs in i hus eller monument och förmedlas i rituella handlingar. Mångfalden av material och tolkningar ger bidragen i boken en mängd varierande perspektiv. Det centrala temat som återkommer är det förflutnas betydelse för människor, och slutsatsen att det förflutna är ett samhälles gemensamma skapelse.

Om författarna

Åsa Berggren

Webbsida: http://www.ark.lu.se/person/AsaBerggren

Stefan Arvidsson

Stefan Arvidsson

Stefan Arvidsson är professor i religionshistoria vid Linnéuniversitetet och viger sin forskning åt modern mytologi. Han har tidigare varit professor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Fotograf: Stina Nylén Webbsida: https://lnu.se/personal/stefan.arvidsson/

Ann-Mari Hållans Stenholm

Ann-Mari Hållans Stenholm

Ann-Mari Hållans Stenholm är fältarkeolog vid Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet sedan snart tre årtionden. Hon har till stor del varit verksam i Mälardalen och ansvarat för en rad betydande arkeologiska undersökningar samt medverkat i flera böcker och vetenskapliga publikationer. Medlem i Arkeologiska samfundet och Svenska ICOMOS.

Minne och myt
TitelMinne och myt: Konsten att skapa det förflutna
FörfattareÅsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-75-7
Art. nr.4072
Sidantal221
Storlek150x228 mm
Utgiven2004
Illustreradsv/v
Omslagmaria Jörgel Andersson
Pris249 kr