Pressinformation:
Minne och myt

Konsten att skapa det förflutna

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm

Vad har Ground Zero i New York gemensamt med sydskånska gravar från jägarstenåldern? Vad har trädet i barndomens trädgård gemensamt med husgrunder av sten från yngre järnåldern? Dessa till synes väsensskilda företeelser spelar alla en roll i skapandet av kollektiva minnen. I Minne och myt – konsten att skapa det förflutna diskuterar tio forskare frågor som berör hur ett samhälles historia formas och förmedlas.

I boken får vi möta exempel på hur det förflutna skapats under olika tidsperioder. Vi får följa hur minnen och myter gestaltas i bilder, byggs in i hus eller monument och förmedlas i rituella handlingar. Mångfalden av material och tolkningar ger bidragen i boken en mängd varierande perspektiv. Det centrala temat som återkommer är det förflutnas betydelse för människor, och slutsatsen att det förflutna är ett samhälles gemensamma skapelse.

TitelMinne och myt: Konsten att skapa det förflutna
FörfattareÅsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-75-7
Art. nr.4072
Sidantal221
Storlek150x228 mm
Utgiven2004
Illustreradsv/v
Omslagmaria Jörgel Andersson
Pris249 kr

Om författarna

Åsa Berggren

Webbsida: http://www.ark.lu.se/person/AsaBerggren

Stefan Arvidsson

Stefan Arvidsson

Stefan Arvidsson är professor i religionshistoria vid Linnéuniversitetet och viger sin forskning åt modern mytologi. Han har tidigare varit professor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Fotograf: Stina Nylén Webbsida: https://lnu.se/personal/stefan.arvidsson/

Ann-Mari Hållans Stenholm

Ann-Mari Hållans Stenholm

Ann-Mari Hållans Stenholm är fältarkeolog vid Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet sedan snart tre årtionden. Hon har till stor del varit verksam i Mälardalen och ansvarat för en rad betydande arkeologiska undersökningar samt medverkat i flera böcker och vetenskapliga publikationer. Medlem i Arkeologiska samfundet och Svenska ICOMOS.

Minne och myt

Första recensionsdatum: 23 juni 2006

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild