Pressinformation:
Mod i strid och filosofi

Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget

Peter Haldén, Biörn Tjällén

Mod är en egenskap som hyllats i alla krigförande kulturer. Konsten, litteraturen och filosofin har ofta tagit upp modet som tema, både för att befästa ett militärt ideal och för att problematisera denna egenskap. Men vad är egentligen mod? Var går gränsen till övermod? Vad utmärker mod i strid, och kan man träna soldater att bli modiga? Dessa frågeställningar tar plats även i vår tid där krig och försvar diskuteras i dagens militära miljöer, och frågor om etik är lika aktuella som frågor om effektivitet.

I Mod i strid och filosofi studerar författarna historiska perspektiv på mod och dagsaktuell forskning kring strid och militär utbildning. Förr talade man om mod eller tapperhet som en av flera eftersträvansvärda dygder – idag talar man hellre om professionalism. Men hur mycket skiljer sig egentligen den moderna tidens militära ideal från de historiska? Kan vi lära oss något av den dygdetik som i århundraden användes för att forma modiga individer och tappra krigare?

TitelMod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget
FörfattarePeter Haldén, Biörn Tjällén (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88168-80-1
Sidantal240
Utgiven2017
Pris229 kr

Om författarna

Peter Haldén

Peter Haldén

Peter Haldén är docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hans forskning kretsar kring tre pelare: (1) Hur politiska och militära ordningar etableras, underhålls och sönderfaller över lång tid i Europa och Asien. (2) Hur militärt våld används för att uppnå politiska mål. (3) Militärorganisation. Haldéns forskning har fokuserat på ritualer, symboler och  Läs mer »

Biörn Tjällén

Biörn Tjällén är fil.dr. i historia och lektor i historia vid Mittuniversitetet. Han forskar huvudsakligen kring politiskt tänkande, kyrkohistoria och själavård i medeltidens Europa. Webbsida: https://www.miun.se/Personal/biorntjallen/

Mod i strid och filosofi Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 13 september 2017

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild