Pressinformation:
Ödets teater

Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

Andreas Hellerstedt

Slut i lager

Förlusterna vid det stora nordiska krigets slut 1721 innebar ett förkrossande slag mot Sverige och den svenska äran. Man förlorade sin stormaktställning, stora landområden och tappade ansiktet inför omvärlden. För att kunna förstå, beskriva och förklara denna katastrof fick svenskarna ta överjordiska begrepp till sin hjälp: försynen, ödet och lyckan hade styrt händelserna till svenskarnas nackdel.

I Ödets teater berättar idéhistorikern Andreas Hellerstedt hur ödesföreställningar vävdes ihop med verkliga händelseförlopp och fick en meningsfull tolkning i 1700-talets Sverige. Försynen var den Guds plan efter vilken man menade att världen styrdes. Ödet var de naturliga orsaksförloppens kedja, och slutligen var Lyckan, Fortuna, namnet på den sinnebild som hade makten över detta svårbegripliga skeende.

Historien om den svenska stormaktens fall beskrevs som ett skådespel genom vilket Gud undervisade människorna. Då Sverige förlorade sin roll på den europeiska scenen utgjorde händelseförloppet en ödets teater. Skådespelets syfte ansågs vara att svenskarna skulle få lära sig ödmjukhet, stoiskt jämnmod och förtröstan på Guds försyn.

Andreas Hellerstedt är idéhistoriker och har disputerat vid Stockholms universitet. Ödets teater är hans doktorsavhandling.

TitelÖdets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början
FörfattareAndreas Hellerstedt
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-24-9
Art. nr.4117
Sidantal256
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
LagerstatusSlut i lager
IllustreradSvartvitt
Pris209 kr

Om författaren

Andreas Hellerstedt

Andreas Hellerstedt

Andreas Hellerstedt är idéhistoriker och har disputerat vid Stockholms universitet. Ödets teater är hans doktorsavhandling. Webbsida: http://www.idehist.su.se/foreningen/noesis

Ödets teater

Första recensionsdatum: 17 september 2009