Pressinformation:
Omodernt

Människor och tankar i förmodern tid

Mohammad Fazlhashemi, Eva Österberg

Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och
framför allt otidsenligt.

I antologin Omodernt – Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva framstående forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan.

Det viktiga är att uppmuntra kommunikationen över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.

Mohammad Fazlhashemi är professor i idéhistoria vid Umeå universitet och Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet.

TitelOmodernt: Människor och tankar i förmodern tid
FörfattareMohammad Fazlhashemi, Eva Österberg (red.)
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-85509-18-8
Art. nr.4110
Sidantal320
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
IllustreradFärg
Pris229 kr

Om författarna

Eva Österberg

Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet och känd som förmedlare av historia i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat i dagspress och tv. Hon har gett ut ett flertal böcker och är en flitig föreläsare. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/EvaOsterberg/

Omodernt

Första recensionsdatum: 3 juni 2009

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild