Publik arkeologi

Fredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren

Hur kan man utveckla arkeologins publika relationer? Och varför är dessa frågor högaktuella just nu? Boken Publik arkeologi diskuterar arkeologins kommunikation med allmänheten med utgångspunkt i dagens situation och för fram en rad visioner för framtiden.

Författarna argumenterar för nya vägar till ett mer publikt framtida kulturarvsarbete. Två grundläggande principer är flervägskommunikation och samskapande. Genom att öka människors delaktighet och aktivitet i samband med arkeologiska projekt skapas större engagemang och tydligare kopplingar mellan arkeologin och samtidens viktiga samhällsfrågor.

Inspirationen kommer från det som i den engelskspråkiga världen kallas public archaeology, men också från en rad utvecklingsprojekt som de senaste åren har genomförts i Sverige. Boken tar upp uppdragsarkeologins situation, samtidsarkeologins publika potential, etiska frågor och hur man kan arbeta med publik arkeologi på museer.

Publik arkeologi presenterar dessutom några av de utvecklingsprojekt som Historiska Museet i Stockholm har satsat på under 2007. Avslutningsvis innehåller boken en liten handledning till arkeologiskt publikarbete.

Om författarna

Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens historiska museer och docent i arkeologi. Han har en lång erfarenhet av att arbeta som antikvarie, med utställningsprojekt samt i en lång rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring arkeologi, historia samt museernas samlande och samhällsroll. Fredriks doktorsavhandling, Decolonizing the Viking Age (2003) handlade om nya perspektiv på vikingatiden. Foto:  Läs mer »

Katty H. Wahlgren

Katty H. Wahlgren

Katty H. Wahlgren är arkeolog och projektledare för utvecklingsprojektet Publik arkeologi på Historiska museet. Hennes doktorsavhandling handlar om hällristningar och bronsåldersamhälle. Hon har arbetat med uppdragsarkeologi, att utforska arkeologins publikmöten och även undervisat som universitetslektor.

Publik arkeologi
TitelPublik arkeologi
FörfattareFredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-96-2
Art. nr.4090
Sidantal152
Utgiven2007
IllustreradFärg & sv/v
Pris189 kr