Pressinformation:
Reconsidering Religion, Law, and Democracy

New challenges for Society and Research

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och sekulariserade medborgare.

Religion påverkar fortfarande många delar av det moderna samhället men ses idag, oftare än tidigare, som en allmän angelägenhet snarare än en privat. I och med detta uppstår nya utmaningar eller möjligheter för både akademisk forskning och i samhället i stort. De medverkande i denna antologi visar vad som händer när olika religiösa uttryck möter olika områden i samhället.

Författarna pekar särskilt på behovet av att utveckla en mer mångsidig förståelse av religionens roll i dagens samhälle. Genom att presentera fallstudier, nytänkande perspektiv och angelägna frågeställningar förespråkar de att en djupare kunskap kring religion bäst nås genom ytterligare och mer nyanserad tvärvetenskaplig forskning.

TitelReconsidering Religion, Law, and Democracy: New challenges for Society and Research
Författare Anna-Sara Lind, Mia Lövheim, Ulf Zackariasson (eds.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88168-23-8
Sidantal272
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris229 kr

Om författaren

Reconsidering Religion, Law, and Democracy Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 10 mars 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild