Saltets pris

Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770

Joachim Östlund

[E]n av 2014 års intressantaste svenska fackböcker i ämnet historia. (…) Joachim Östlund har kraftigt utökat våra kunskaper om den svenska 1600-och 1700-talshistorien.

Dick Harrison, Tidskriften Respons

Boken är välskriven och välunderbyggd och förtjänar en betydligt större läsekrets än historiker av facket.

Signum

[…] vi har at gøre med et meget vigtigt værk, der fremdrager et stort nyt materiale, og som vil være det uundgåelige udgangspunkt for al videre forskning i relationen mellem Sverige og Nordafrika i 16- og 1700-tallet.

Dan H Andersen, Historisk Tidsskrift

Insgesamt betrachtet ist Östlund ein wichtiges und umfangreiches Werk zu einem bisher vernachlässigten, in Teilen sogar gänzlich unbekannten Themenbereich gelungen (…).

Anna Derksen, H-Soz-Kult

Das Buch ist in einer flüssigen Sprache geschrieben und bietet durch die Fülle neuer Perspektiven dem historisch intressierten Leser ein reichhaltiges Spektrum von Einblicken in eine ferne Epoche. […] Sein Buch ist hierfür ein sehr gelungener Beitrag und kann in jeglicher Hinsicht nur empfohlen werden.

Magnus Ressel, Baltische Studien: Pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte

När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts som slav på en auktion i Alger på den ökända ”Barbariska kusten” i Medelhavet är det ett skakande besked. Men Thorson är inte ensam: under perioden 1650–1770 tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. I Saltets pris berättar Joachim Östlund historien om dessa sjömän. Genom en omfattande analys av diplomatisk korrespondens, tidningsartiklar, sjömansvisor, kollektutlysningar, äventyrsberättelser och akademiska skrifter visar han hur sjömännens öden påverkade samhälle och kultur i Sverige.

Östlund studerar också konsulerna i Nordafrika, en yrkesgrupp som hade en avgörande roll för Sveriges kontakter med omvärlden. Konsulerna kunde friköpa svenska fångar och gjorde det samtidigt möjligt för svenska skeppare att ta del av det Osmanska rikets handel med afrikanska slavar. De svenska skeppens inblandning i denna slavhandel är tidigare helt outforskad. I centrum för boken står den lilla människans strävan att överleva i en tid präglad av kampen mellan imperier och globaliseringens konsekvenser.

 

Tillgänglig som talbok på Legimus.se!

Om författaren

Joachim Östlund

Joachim Östlund

Joachim Östlund är fil. dr i historia, verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott. Hans forskningsområden rör Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 och med fokus på kulturmöten, slaveri och imperialism. Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-177 är  Läs mer »

Saltets pris
TitelSaltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770
FörfattareJoachim Östlund
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87675-16-4
Art. nr.4200
Sidantal400
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2014
OmslagJacob Wiberg
Pris259 kr