Pressinformation:
Spas

The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses

Tom O’Dell

Under senare år har vi sett en snabbt växande näring med fokus på hälsa och välbefinnande. Lugnande upplevelser förpackas, iscensätts och konsumeras som kommersiella varor – turistkomplexen har kommit att bli en del av den så kallade kulturekonomin.
I Spas – the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses använder författaren Tom O’Dell spaanläggningarna för att belysa på det sätt upplevelser sammanvävs med ekonomiska aspekter.
Författaren tar med läsaren på en resa från 1600-talet till idag och visar hur frågor som gästfrihet, välbefinnande och religiös magi har hanterats ur kommersiella perspektiv genom historien. O’Dell förankrar sina studier i en kulturell analys av kroppen och sinnesförnimmelserna som grundar sig på ny forskning inom kulturteorin – en disciplin som utvecklats inom humaniora och samhällsvetenskap.

Recent years have seen a rapidly growing hotelbusiness built around health and well-being.Leisurely experiences are packaged, staged and consumed as commercial commodities – the tourist complexes have become part of the so called ‘cultural economy’.
In Spas – the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses ethnologist Tom O’Dell uses spas to highlight the manner in which the culturalization of the economy has developed.
The author takes his readers on a journey from the seventeenth century into the present and shows how issues of hospitality, well-being and religious magic have been handled in commercialized settings through history. He also anchors his discussion firmly in a cultural analysis of the body and senses that draws upon recent work in cultural theory that has been developed in the humanities and social sciences.

TitelSpas: The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses
FörfattareTom O’Dell
Boktyp
Ämne
ISBN9789185509355
Art. nr.4128
Sidantal160
Storlek150x225 mm
Utgiven2010
Illustreradsvartvitt och färg
Pris209 kr

Om författaren

Tom O’Dell

Tom O’Dell

Tom O’Dell är professor i etnologi vid intsitiutionen för kulturvetenskap, avdelningen fö retnologi, Lunds universitet. Han har författat ett flertal böcker om globalisering, mobilitet, turism och kulturekonomi. O’Dell har hos Nordic Academic Press tidigare gett ut Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden(1997) och Spas. The cultural economy of Hospitality, Magic and the Senses (2010).   Tom O’Dell is professor of ethnology at the Department of Arts and  Läs mer »

Spas

Första recensionsdatum: 18 juni 2010

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild