Pressinformation:
Stevan Dedijer

My Life of Curiosity and Insights

Stevan Dedijer

Slut i lager

Stevan Dedijer deltog i några av 1900-talets viktigaste händelser och hade den sällsynta turen att leva för att berätta sin historia.
Född i en ryktbar serbisk familj i Bosnien-Hercegovina, som ingick i kejsardömet Österrike-Ungern, växte han upp under en avgörande tid i Europas historia. Efter en barndom präglad av första världskrigets katastrofer gav han sig ut på en livslång odyssé genom ett turbulent århundrade.
I bokens kapitel, nedtecknade under de sista tjugo åren av hans liv, delar Stevan med sig av sina förbluffande äventyr skildrade med ett obotligt optimistiskt och nyfiket sinne.
Efter att ha emigrerat till USA under depressionen och studerat fysik vid Princeton blev han kommunist och hjälpte i hemlighet sitt kämpande hemland från Pittsburgh medan han redigerade dagstidningar för fackföreningsarbetare i bilindustrin.
Under andra världskriget hoppade han fallskärm över Arnhem som livvakt åt general Maxwell Taylor, befälhavare av den berömda 101. luftburna divisionen, och stred i ”Battle of the Bulge”, slaget som knäckte Hitlers sista offensiv.
Efter att ha överlevt kriget blev Stevan en nyckelperson i uppbyggandet av Jugoslavien och gjorde blixtkarriär inom det kommunistiska styret. Han var en av topparna inom Jugoslaviens atomforskningsprogram men blev alltmer kritisk mot Titos regim.
Han förvisades till intern exil i sitt hemland men kom till slut via Niels Bohr Institutet i Köpenhamn till Sverige, där han etablerade sig vid Lunds Universitet. Han grundade Forskningspolitiska institutet, förutspådde informationsålderns inträde och blev pionjär inom ”business intelligence”.
Hans berättelse, som skildras här postumt för första gången, är en källa av insikter och reflektion från en man vars liv var lika anmärkningsvärt som de historiska skeenden han bevittnade.

Stevan Dedijer was the unlikely participant in key moments of the 20th century with the rare fortune of living to tell the tale.
Born to a renowned Serb family in Bosnia-Herzegovina under the rule of the Austrian Hungarian Empire, he came of age at a defining time and place in European history. After a childhood marked by the disasters of the First World War, he set out on a life-long odyssey through a turbulent century.
Here in his collected writings gathered during the last 20 years of his life, he shares his amazing adventures through the lens of an incurably optimistic and curious mind.
Having emigrated to the U.S. during the Great Depression, studying theoretical physics at Princeton University, he became a communist clandestinely aiding his struggling homeland while editing newspapers for union workers in the automobile industry.
With the advent of the Second World War, he parachuted over Arnhem as the bodyguard of General Maxwell Taylor, commander of the notorious 101st Airborne Division, and fought in the Battle of the Bulge.
Having survived the war, he became a key player in the making of Yugoslavia with a lightning career in the Communist echelons. He spearheaded research in nuclear developments, before growing increasingly critical of Tito’s rule.
Demoted to internal exile in his homeland, he eventually came to Sweden via the Niels Bohr Institute in Copenhagen and established himself at Lund University. Here he foresaw the coming of the information-age while pioneering the field of business intelligence.
His story, told posthumously here for the first time, is a treasure of insight and reflection from a man whose life was as remarkable as the historical events he witnessed.

TitelStevan Dedijer: My Life of Curiosity and Insights
FörfattareStevan Dedijer
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-32-4
Art. nr.4122
Sidantal240
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
LagerstatusSlut i lager
Pris209 kr

Om författaren

Stevan Dedijer

Första recensionsdatum: 5 januari 2010

Pressbilder