Striden om den goda skolan

Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt

Magnus Hultén

Ett mästerligt bidrag om skolpolitikens verkningar i Sverige. Mycket läsvärd!

BTJ-häftet nr 18, 2019

Vi pratar mycket om kunskap i samhället idag – ett åtråvärt begrepp som blev ett nyckelord i kampen mot den så kallade flumskolan som blev rejält utskälld i slutet av 1970-talet. ”Kunskap” blev därefter den klara ledstjärnan för 1990-talets skolreformer.

I Striden om den goda skolan belyser Magnus Hultén hur den övergripande mediala ramberättelsen som formades på 1980-talet än idag påverkar såväl politiska beslut som medias rapporter om svagheterna i dagens skolor. Skolreformerna på 1990-talet var tänkta att skapa Europas och till och med världens bästa skola, men så blev det inte.

Författaren menar att anledningen till att målen inte uppnåtts går att finna i en övertro på vad statlig kunskapsstyrning kan åstadkomma. Han anser att vi idag upprepar 1990-talets misstag på skolans område, drivna av samma – överdrivna – kunskapsvisioner. Med detta som bakgrund lyfter Hultén fram möjligheter och lösningar för att vi ska komma ur den låsta situation som uppstått.

Om författaren

Magnus Hultén

Magnus Hultén

Magnus Hultén (f. 1970) är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Hans forskning rör den svenska grundskolans och folkskolans utveckling och förändring. Hultén har särskilt intresserat sig för historiska förändringar av skolans innehåll, framdrivna av såväl politiska som kulturella övertygelser. Han skrev en licentiatuppsats vid Chalmers 1999 och doktorerade i pedagogik vid Stockholms  Läs mer »

Striden om den goda skolan
TitelStriden om den goda skolan: Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt
FörfattareMagnus Hultén
Boktyp,
Ämne
ISBN9789188661913
Sidantal248
Utgiven2019
Pris235 kr