Pressinformation:
Tracing Old Norse Cosmology

The world tree, middle earth and the sun in archaeological perspectives

Anders Andrén

Slut i lager

The study of Old Norse religion is a truly multidisciplinary and international field of research. The rituals, myths, and narratives of pre-Christian Scandinavia have been studied and interpreted in detail by a vast number of scholars. They have long relied on the rich and varied Christian Icelandic literature from the Middle Ages, but a growing body of material culture from pagan Scandinavia has recently started to have an impact on current research.

In Tracing Old Norse Cosmology, Anders Andrén argues that the fundamental ideas of an ordered universe and notions of time and space in Old Norse religion can be studied in a dialogue between archaeology and the Icelandic narrative tradition. Ideas about the world tree, middle earth, and the sun can be traced in images and material culture from different parts of Scandinavian prehistory.

By combining these prehistoric representations with the later written record, Andrén offers a long view on Old Norse cosmology, including the periods of fundamental change. This fascinating and nuanced study is essential reading for all researchers in the field—archaeologists, art historians, and scholars of literature and religion—as well as anyone with an interest in Old Norse history.

Information in swedish:

Ritualer, myter och berättelser om det förkristna Skandinavien har studerats och tolkats i detalj. Tidigare har forskarna förlitat sig på de isländska sagorn, men nu har en ökad mängd arkeologiska fynd från det hedniska Norden börjat påverka forskningen.

Tracing Old Norse Cosmology hävdar Anders Andrén att de grundläggande idéerna om ett ordnat universum och föreställningar om tid och rum i fornnordisk religion kan studeras i en dialog mellan arkeologi och den isländska berättartraditionen. Idéer om världsträdet, Midgård och solen kan spåras i bilder och materiell kultur från olika delar av skandinavisk förhistoria.

Genom att kombinera dessa förhistoriska representationer med senare skriftliga källor, erbjuder Andrén ett utvecklat perspektiv på fornnordisk kosmologi. Denna fascinerande och nyanserade studie är viktig läsning för alla forskare på området – arkeologer, konsthistoriker och forskare inom litteratur och religion – samt alla med intresse för fornnordisk historia.

TitelTracing Old Norse Cosmology: The world tree, middle earth and the sun in archaeological perspectives
FörfattareAnders Andrén
Boktyp
Ämne, ,
ISBN978-91-85509-38-6
Art. nr.4186
Sidantal256
Utgiven2014
LagerstatusSlut i lager
IllustreradJa illustrerad i fyrfärg
OmslagJacob Wiberg
Pris239 kr

Om författaren

Anders Andrén

Anders Andrén

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt  Läs mer »

Tracing Old Norse Cosmology Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 22 januari 2014