Pressinformation:
Tracking Discourses

Politics, Identity and Social Change

Annika Egan Sjölander, Jenny Gunnarsson Payne

För svensk informationstext, se längst ner. 

»Tracking Discourses is a useful collection for those new to CDA and DT approaches as it gives a detailed overview and examples throughout the study contributions. Additionally, for those already familiar with the theoretical approaches, this collection highlights the work being done in Scandinavia for the English-speaking world. True to its purpose, the book acts as a space for dialogue between CDA and DT and brings their use in the Swedish context to a wider audience.« Discourse & Society

»The book offers a good chance to keep readers informed of how DT and CDA have been received and developed in Swedish academia ... Case studies in the volume are really inspiring ... the very first step is of great significance and I look forward to the furtherance of the dialogue in the near future.« Discourse Studies, University of Wellington

Discourse Theory (DT) and Critical Discourse Analysis (CDA) are theoretical traditions that have gained intense research interest in recent decades. Both are concerned with critical studies of politics, identity, and social change with a focus on issues of power and language, yet the dialogue between DT and CDA scholars has been negligible until only recently. In Tracking Discourses – Politics, Identity and Social Change, twelve researchers explore the opportunities presented by an increased exchange of ideas between the two traditions. The authors examine what closer collaboration could offer, both theoretically and empirically, in an interdisciplinary context. The Scandinavian reception, development, and use of DT and CDA are presented for the first time in a concise way.

The studies in Tracking Discourses are of pivotal interest to the practical application of theoretical concepts and the empirical analysis of specific discourses based on one or both of the analytical perspectives. The case studies presented are valuable sources for comparison with similar research undertaken in other countries and contexts.

Contributors:

 Sara Carlbaum, Umeå University

Annika Egan Sjölander, Umeå University

Stephanie Faye Hendrick, Umeå University

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörn University

Joakim Isaksson, Umeå University

Anna Johansson, Umeå University

Alon Lischinsky, Umeå University

David Payne, University of Essex, UK

Anna Sofia Lundgren, Umeå University

Jonathan Ngeh, Umeå University

Angelika Sjöstedt Landén, Umeå University & Mid Sweden University

Mathias Sylwan, Umeå University & University of Gävle

 

Svensk informtionstext.

»Tracking Discourses är en utmärkt introduktion till aktuella forskningsteman ... Jag vill därför rekommendera den i synnerhet för studenter som skriver magister- eller kandidatuppsatser och vill få en överblick över bärande idéer inom diskursanalysen och dess praktiska tillämpningar.« Budkarlen

Diskursteori och Kritisk diskursanalys är två teoretiska perspektiv som rönt stor uppmärksamhet de senaste decennierna. Båda traditionerna ägnar sig åt kritiska studier av politik, identitet och social förändring med särskilt fokus på makt och språk men dialogen mellan företrädare från respektive skola har varit sällsynt tills alldeles nyligen.

Tracking Discourses – Politics, Identity and Social Change har tolv forskare studerat vilka möjligheter som ett utökat idéutbyte mellan traditionerna ger upphov till. Författarna undersöker vad ett närmare samarbete kan erbjuda, både teoretiskt och empiriskt.

Fallstudierna i boken är av stort intresse när det gäller praktisk tillämpning av teoretiska begrepp och empirisk analys av specifika diskurser baserade på ett eller båda dessa analytiska perspektiv. Fallstudierna är också värdefulla för jämförelser med diskursanalyser genomförda i andra länder och kontexter.

TitelTracking Discourses: Politics, Identity and Social Change
FörfattareAnnika Egan Sjölander, Jenny Gunnarsson Payne (eds.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-39-3
Art. nr.4148
Sidantal342
Storlek150*225
Utgiven2011
Pris239 kr

Om författarna

Annika Egan Sjölander

Annika Egan Sjölander

Annika Egan Sjölander is a Senior Lecturer in Media and Communication Studies at Umeå University. Her thesis Kärnproblem. Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå (Core Issues. Opinion Formation in the Nuclear Waste Discourse in Malå) from 2004 is an application of Michael Foucault’s discourse analytical perspective. In 2009 she was a Visiting Research Fellow at the  Läs mer »

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne currently works as a lecturer and researcher in Ethnology at Södertörn University. She completed her PhD-thesis Systerskapets logiker: En etnologisk studie av feministiska fanzines (The Logics of Sisterhood: An Ethnological Study of Feminist Zines) in 2006. She has published a number of articles on the thematic of feminist movement media (zines, blogs,  Läs mer »

Tracking Discourses

Första recensionsdatum: 28 september 2011

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild