Pressinformation:
Understanding Literacy in its Historical Contexts

Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson

Alison Mackinnon, Harvey J. Graff, Bengt Sandin, Ian Winchester

Slut i lager

Under nära 30 år har den svenske pastorn och socialhistorikern Egil Johanssons forskningsinsats förbluffat den internationella akademiska världen. Johansson, som tidigt kom att intressera sig för kyrkoförsamlingarnas arkiv i norra Sverige, och särskilt för kyrkornas undervisningsregister, upptäckte dessa dokuments unika potential för att få en inblick i läs- och skrivkunnighetens historia i Sverige.

I Understanding Literacy in its Historical Contexts undersöker en grupp internationella framstående forskare möjligheterna av en vidare tillämpning av centrala delar av den tidiga forskningen om alfabetiseringsprocessen. Den snabba tillväxten inom detta forskningsfält under de två senaste decennierna, som delvis är ett resultat av Egil Johanssons tidiga banbrytande upptäckter, har gett fältet en framskjuten plats inom historieämnet.

Egil Johanssons utvecklade nydanande metoder att analysera den insamlade datan på, metoder som än idag hjälper historiker jorden runt att bättre förstå det förflutna. Tillsammans med ett flertal medarbetare grundade Egil Johansson också en stor databas för kyrkoarkiv, vilken också den fortfarande bidrar till forskningen om det förindustriella samhället. Egil Johanssons forskningsinsats spänner över ett brett socialhistoriskt spektra som innefattar förutom den historiska alfabetiseringsprocessen även religions- och genushistoria.

TitelUnderstanding Literacy in its Historical Contexts: Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson
FörfattareAlison Mackinnon, Harvey J. Graff, Bengt Sandin, Ian Winchester (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-85509-07-2
Art. nr.4116
Sidantal304
Storlek150x225 mm
Utgiven2009
LagerstatusSlut i lager
IllustreradSvartvitt
Pris219 kr

Om författarna

Bengt Sandin

Bengt Sandin

Bengt Sandin är professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Han har medverkat som redaktör för böckerna Understanding Literacy in its Historical Contexts, Neither Fish nor Fowl och Situating Child Consumption.  I Situating Child Consumption medverkar Bengt Sandin tillsammans med Anna Sparrman och Johanna Sjöberg. De tre redaktörerna är idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema  Läs mer »

Understanding Literacy in its Historical Contexts

Första recensionsdatum: 12 november 2009