Urban Squares

Spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region

Mattias Kärrholm

Torgen är stadens hjärtan. I deras puls och flöden ser vi invånarnas rörelser och aktiviteter. Att studera torg, agorologi, ger inblickar i vardagslivet på stadens offentliga ytor. I Urban Squares beskriver fyra forskare fallstudier de gjort kring torg i Malmö och Köpenhamn. Författarna beskriver rytmen av hur människor reser, äter och nyttjar torgen. Hur har livet vid torgen och stadslivet förändrats under senare år?

Författarna skissar på nya verktyg och metoder för att anpassa studierna och därigenom kunna utläsa mer i detalj hur man kan resonera i stadsplanering och stadsmiljödiskussioner. Genom att använda ett tid–rumsligt perspektiv på skiftningarna vid torgen kan forskarna se möjligheter och begränsningar hos platserna. Öresundsregionen är ett område i stark förändring och genom fallstudierna ger forskarna nya idéer om hur man kan utveckla ansatserna och bidra till kreativt stadsmiljöbyggande i en föränderlig värld.

Med bidrag från Ida Sandström, Paulina Prieto de la Fuente, Gunnar Sandin och Mattias Kärrholm.


Urban Squares suggests a specific and fresh take on agorology – the study of urban squares. The approach is one of recording everyday life and focusing on different ways to describe and investigate the public life and space of urban squares. The book comprises four empirical case studies of squares focusing especially on the urban material culture and spatio-temporal changes of these squares. The squares are all located in the metropolitan and transnational Öresund region in between Denmark and Sweden, a region that has gone through extensive transformations during the last couple of decades.

The four cases written by initiated scholars represent different images of how urban life and the space of these squares has changed. They include studies of changing day-to-day uses over time (Stortorget, Malmö), of changing rhythms of public eating and its consequences on how to address questions of urban design (Värnhemstorget, Malmö), of changing planning tools and its implementation in an urban renewal process (Slussplan, Malmö), and of new designerly ways of addressing community and spatial appropriation (at Superkilen, Copenhagen).

The compilation of cases suggest different ways of addressing spatio-temporal aspects of the everyday life of urban squares, and helps us to see how the everyday life of squares plays an important part in the production of public space. The authors hope that their discussions might open up for new perspectives on urban design and public life, as well as point to the possible development of a more extensive agorology of everyday life.

Om författaren

Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm är professor i arkitekturteori vid Lunds Tekniska Högskola och forskar på frågor om hur den byggda miljön används och har bl.a. skrivit om det offentliga rummets förändringar, handelsmiljöer, territorialitet och byggnadstyper. Foto: Kennet Ruona.

Urban Squares Läs ett smakprov
TitelUrban Squares: Spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region
FörfattareMattias Kärrholm (red.), Paulina Prieto de la Fuente, Gunnar Sandin, Ida Sandström
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87675-49-2
Sidantal142
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2015
Pris209 kr