Pressinformation:
Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och regionalisering. Över hela världen diskuteras hur dessa utmaningar ska mötas och lösningar formuleras i olika stadsbyggnadsideal – urbanismer. Dominerande i sådana diskussioner är ny-urbanism, post-urbanism, vardagsurbanism, grön urbanism och re-urbanism.

I Urbanismer diskuterar etablerade svenska och internationella forskare, planerare och arkitekter vad som kännetecknar – eller bör känneteckna – dagens stadsbyggande. Hur ser önskvärda stadsmiljöer ut och hur bör beslutsfattande i stadsbyggandet organiseras? Vad innebär en hållbar utformning av framtidens städer?

Genom att belysa drivkrafter och faktorer som påverkar stadsutvecklingen vill författarna peka på hur och varför staden utvecklas i en viss riktning. De ger också en överblick över trenderna och deras påverkan på svenskt stadsbyggande.

Urbanismer vänder sig till alla som arbetar med stadsplanering och stadsutformning, politiskt eller professionellt. Även studerande vid universitet och högskolor och den intresserade allmänheten, stadsborna själva, har stor behållning av boken.

Boken ingår i publikationsserien Curating the City som är knuten till Göteborgs universitet.

TitelUrbanismer: Dagens stadsbyggande i retorik och praktik
FörfattareKrister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas (red.)
Boktyp, ,
Ämne,
ISBN978-91-88168-04-7
Sidantal240
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris229 kr

Om författarna

Krister Olsson

Krister Olsson

Docent i kulturvård och universitetslektor på Göteborgs universitet. Teknologie doktor i regional planering från KTH. Hans forskning har främst varit inriktad på kulturmiljöfrågor, kommunal planering, medborgarinfly­tande och platsmarknadsföring. Mellan 2011 och 2014 har han varit verksam som utredare på Riksantikvarieämbetet. Tillsammans med Tigran Haas är han redaktör för boken Emergent Urbanism: Urban Planning & Design  Läs mer »

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Fil.mag. från Lunds universitet med kulturgeografisk inriktning och med ett särskilt fokus mot stadsgeografiska frågor. Sedan september 2016 är Daniel Nilsson verksam som kulturgeograf på Tyréns. Tillsammans med Krister Olsson är han redaktör för boken Det förflutna i framtidens stad – Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (mars 2014, Nordic Academic Press). Fotograf: Jonas  Läs mer »

Tigran Haas

Tigran Haas

Tigran Haas är docent och lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Han är föreståndare för Center för framtida stadsrum (CFP) vid KTH, programansvarig för KTH:s magisterprogram i urbana studier och forskningsledare för projektet Urban form och mänskligt beteende. Haas har publicerat över femtio artiklar och  Läs mer »

Urbanismer Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 15 mars 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild