Författare

Här hittar du information om våra författare.

Författarna ligger i bokstavsordning sorterade efter efternamn, klicka på aktuell bokstav i alfabetet.
Bilden är nedladdningsbar och fri att använda, i vissa fall finns information om fotograf i bildens information.

Högupplösta bilder på författare finns under fliken Press »

Nedan visas aktuella författare.

Bild saknas

Ahlberger, Christer

Christer Ahlberger är professor i historia vid Institutionen för historia studier, Göteborgs universitet. Han har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker, bland annat om konsumtion, religion, hemindustri, västsvensk lokalhistoria och stadshistoria.

Claes Ahlund

Ahlund, Claes

Claes Ahlund är FD (1990) och docent (1994) vid Uppsala universitet och har därefter bl.a. varit verksam som professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. Sedan 2010 är han professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Tidigare publikationer bl.a. Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskifteslitteratur (1994), Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans författarskap  Läs mer »

Bild saknas

Aldridge, David Denis

David Denis Aldridge (1928-2008), received his PhD from the University of London (1971) and was a Lecturer in History at the University of Newcastle upon Tyne from 1967 until his retirement in 1993. He published a number of articles on British naval history and economic relations between Britain and the Baltic in the early modern  Läs mer »

Niklas Ammert

Ammert, Niklas

Niklas Ammert, f. 1968, är docent i historia och lektor i historia med inriktning utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ammert undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen. Hans forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet och behandlar hur människor möter historia, hur historia används och har använts i undervisningen, samt kultursektorns uttryck och samhällsdebatten.   Fotograf: Nisse Nilsson Webbsida: http://lnu.se/personal/niklas.ammert

Therése Andersson

Andersson, Therése

Therése Andersson är fil. dr i filmvetenskap, verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet. Disputerade 2006 med avhandlingen Beauty Box: Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige. 2009 avslutade hon ett post-doc-projekt – Sofia Coppolas Marie Antoinette – som möjliggjorts av ett stipendium från Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse. Tillsammans med två kollegor påbörjade Andersson ett nytt forskningsprojekt  Läs mer »

Lars Gustaf Andersson

Andersson, Lars Gustaf

Lars Gustaf Andersson är professor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier vid Lunds universitet. Han är vid sidan av detta skönlitterär författare och kritiker och verksam vid Lunds universitets Författarskola. Hans forskningsområden är svensk experimentfilm, poesi och intermedial konst. Tillsammans med nordiska kolleger har Lars Gustaf Andersson och John Sundholm tidigare bland annat  Läs mer »

Carl-Gustaf Andrén

Andrén, Carl-Gustaf

Carl-Gustaf Andrén är teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987. Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han har tjänstgjort i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987. C-G  Läs mer »

Anders Andrén

Andrén, Anders

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt  Läs mer »

Bild saknas

Apelkvist, Björn

Litteraturvetaren Björn Apelkvist har själv flyttat – först från Finland till Sverige, senare till Rumänien – och graviterat nära och fjärran mellan tre olika länder och kulturer. Han disputerade i Lund 2005 på Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik och har sedan 2006 varit lektor i svenska och litteratur vid Bukarests universitet.

Stefan Arvidsson

Arvidsson, Stefan

Stefan Arvidsson är professor i religionshistoria vid Linnéuniversitetet och viger sin forskning åt modern mytologi. Han har tidigare varit professor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Fotograf: Stina Nylén Webbsida: https://lnu.se/personal/stefan.arvidsson/

Camilla Asplund Ingemark (red.)

Asplund Ingemark, Camilla

Camilla Asplund Ingemark är folklorist och intresserar sig bland annat för kulturella rädslor och berättandets terapeutiska funktion i olika tidsperioder. Hon har studerat berättande om troll i de svenskspråkiga trakterna i Finland och om övernaturliga väsen. Boken Therapeutic Uses of Storytelling (2013) är resultatet av ett projekt om verbaliseringen av rädslor i antikens Rom. I nuläget forskar  Läs mer »

Mattias Bäckström

Bäckström, Mattias

Mattias Bäckström är fil. dr i idé- och lärdomshistoria samt forskare och postdoktor vid Senter for museumsstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. I sin forskning intresserar han sig för utställningens, museets och kulturarvets historia, teori och praktik samt för estetik- och vetenskapshistoria. Dessa teman återkommer i hans undervisning i utställningsstudier, utställningsproduktion,  Läs mer »

Bild saknas

Bauhn, Per

Per Bauhn är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Webbsida: https://lnu.se/personal/per.bauhn/

Mattias Bengtsson

Bengtsson, Mattias

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. Forskningen berör särskilt frågor om arbetets och pensioneringens mening, arbetslivets individualisering, omvandlingen av svensk och europeisk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, samt förutsättningar för fackligt samarbete i Europa. Fotograf: Marita Flisbäck Webbsida: http://socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xbmaty

Eva Bergenlöv

Bergenlöv, Eva

Eva Bergenlöv är fil. dr och tidigare verksam vid historiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring rättslig diskurs och praxis, synen på våld, barn, civilstånd och genus. Tidsperspektivet har ofta varit långt och sträcker sig i flera arbeten från 1500-talet och fram till nutid. Bergenlöv disputerade 2004 på avhandlingen Skuld och oskuld. Barnamord och  Läs mer »

Bild saknas

Bergh, Andreas

Andreas Bergh is Associate Professor in economics at Lund university and the Research Institute of Industrial Economics. His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization and social norms. Webbsida: http://andreasbergh.se/

Bild saknas

Bergwik, Staffan

Staffan Bergwik är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen for litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970 (2005). Hans forskning behandlar naturvetenskapernas och teknikens moderna kulturhistoria. För närvarande driver han ett forskningsprojekt om vetenskapliga känslor under den moderna epoken. Han  Läs mer »

Pieter Bevelander

Bevelander, Pieter

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en  Läs mer »

Bild saknas

Björkdahl, Annika

Annika Björkdahl är professor i statsvetenskap och hennes forskning behandlar freds och konflikt och internationella relationer. Hon har bland annat varit medredaktör för böckerna Rethinking Peacebuilding: The Quest for Just Peace in the Middle East and the Western Balkans (2013) samt War and Peace in a World in Transition (2009), samt Importing EU norms: Conceptual  Läs mer »

Eva Blomberg

Blomberg, Eva

Eva Blomberg är docent i historia och verksam vid Mälardalens högskola. Hon har skrivit om Stripakonflikten 1925–1927 i Samhällets fiender (1993) och hennes doktorsavhandling Män i mörker (1995) handlade om politik och maskulinitet i svensk gruvindustri 1910–1940. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i historia och genusvetenskap. Hennes forskning om film är bland annat publicerad  Läs mer »

Mats Burström

Burström, Mats

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Han har genom en rad studier av 1900-talslämningar och författande av en lärobok i samtidsarkeologi starkt bidragit till att etablera detta forskningsfält i Skandinavien. Mats Burströms forskning rör sig ofta i nya riktningar och visar hur lämningar som tidigare förbisetts  Läs mer »

Mikael Byström

Byström, Mikael

Mikael Byström är historiker och forskar om den svenska flyktingpolitiken under framförallt andra världskriget. Han är aktuell med antologin Reaching a State of Hope, som är ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med historikern Pär Frohnert. Han har tidigare publicerat En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt  Läs mer »

Bild saknas

Carlbom, Aje

Aje Carlbom är fil dr i socialantropologi, forskare och lärare vid Malmö högskola. Fokus i hans forskning är fenomen och problem som är relaterade till migration. Han disputerade 2003 på universitetet i Lund. Webbsida: http://forskning.mah.se/id/hsajca

Karin Carlsson

Carlsson, Karin

Karin Carlsson är doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning har i stor utsträckning handlat om frågor kopplade till välfärd, hem- och omsorgsarbete samt genus. En viktig frågeställning rör socialpolitikens skiftande former under 1900-talet och hur dessa påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera hem- och omsorgsarbetet.  I avhandlingen Den tillfälliga husmodern undersöker hon hem- och omsorgsarbetet  Läs mer »

Bild saknas

Danell, Rickard

Rickard Danell is Associate Professor of Sociology at Umeå University. He has published extensively within the fields of sociology of science and scholarly communication, and is currently studying how different types of sciences are affected by research policy programs. Webbsida: http://www.soc.umu.se/om-institutionen/personal/rickard-danell/

Annika Egan Sjölander

Egan Sjölander, Annika

Annika Egan Sjölander is a Senior Lecturer in Media and Communication Studies at Umeå University. Her thesis Kärnproblem. Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå (Core Issues. Opinion Formation in the Nuclear Waste Discourse in Malå) from 2004 is an application of Michael Foucault’s discourse analytical perspective. In 2009 she was a Visiting Research Fellow at the  Läs mer »

Bild saknas

Eliasson, Ulf

Ulf Eliasson är fil. dr. i historia och har bland annat forskat om underrättelse- och säkerhetstjänsternas verksamhet under och efter det kalla kriget.

Bild saknas

Eriksen, Anne

Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo Webbsida: http://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/aeriksen/

Niklas Eriksson

Eriksson, Niklas

Niklas Eriksson (f. 1976) är fil.dr i arkeologi och postdoktor på CEMAS Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet. Han har varit involverad i ett stort antal undervattensarkeologiska undersökningar. I sin forskning har Niklas försökt att utveckla marinarkeologin med inspiration från skilda historiska och arkeologiska forskningsfält. Han disputerade vid Södertörns högskola på avhandlingen Urbanism under  Läs mer »

Bild saknas

Erlingsson, Gissur Ó.

Gissur Ó Erlingsson is Associate Professor in political science at Centre of Municipality Studies, Linköping university. His research concerns local democracy, political parties and public corruption. Webbsida: https://gissur.se/

Bild saknas

Falk, Ann-Britt

Ann-Britt Falk tog sin magisterexamen i medeltidsarkeologi 1996 och arbetade sedan som antikvarie på Malmö Kulturmiljö. Sedan år 2000 har hon varit aktiv i det tvärvetenskapliga projektet »Vägar till Midgård». Hennes licentiatavhandling i historisk arkeologi En grundläggande handling – byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid är ett resultat av arbetet inom projektet.

Marita Flisbäck

Flisbäck, Marita

Marita Flisbäck är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning berör frågor om arbetets mening, människors yrkes- och livsval, liksom hur meningsskapande inramas av frågor om social klass och genus. På senare år har analyserna utgått från ett existenssociologiskt perspektiv. Fotograf: Mattias Bengtsson Webbsida: http://socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xflima

Bild saknas

Fogelberg Rota, Stefano

Stefano Fogelberg Rota har arbetat som lärare i litteraturvetenskap både vid Stockholms universitet och LUMSA-universitetet i Rom. Han har tidigare publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar om drottning Christina och akademierna på 1500- och 1600-talen. 2008 doktorerade han på avhandlingen Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna.

Bild saknas

Forsås-Scott, Helena

Helena Forsås-Scott (1945-2015) var professor i svenska och genusvetenskap, University College London (pension 2010); Research Associate, University College London; Honorary Professorial Fellow, University of Edinburgh; en av fyra direktörer för Norvik Press, London. Hennes forskning kretsade kring främst svenska kvinnliga författarskap. Hon publicerade bl.a.  Swedish Women’s Writing 1850-1995 (1997), Re-Writing the Script: Gender and Community in Elin  Läs mer »

Anna Maria Forssberg

Forssberg, Anna Maria

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Armémuseum i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda. Hon har även lett projektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som resulterade i antologin ”Lumpen – från mönstring till muck” (redaktör med Klas Kronberg). Hon har också intresserat sig för föremålsforskning och  Läs mer »

Pär Frohnert

Frohnert, Pär

Pär Frohnert är historiker och disputerade i Stockholm 1993. Han har även varit verksam vid Lunds universitet, och har där bland annat publicerat antologiartiklar inom projektet Förintelsen i europeisk historiekultur. Under de senaste åren har han publicerat artiklar rörande flyktinghjälp under 1930-talet och andra världskriget. Pär Frohnert är nu verksam vid Stockholms universitet.   Foto:  Läs mer »

Jonas Frykman

Frykman, Jonas

Jonas Frykman är professor emeritus i europeisk etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Boken har redigerats under hans anställning som professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge. I sin forskning har han tagit upp breda ämnen som kultur och klass, utbildning, sexualitet och kropp, men också studier av minnesmärken och teoriutveckling rörande kultur  Läs mer »

Anna Furumark

Furumark, Anna

Anna Furumark arbetar som projektledare på Örebros länsmuseum med projektet ”Norm, nation och kultur”, ett förnyelse- och utvecklingsprojekt med syfte att belysa de processer som laddat begreppen kultur och kulturarv med nationalistisk innebörd. Hon har tidigare bland annat skrivit en rapportbok om maktstrukturer inom konstvärlden utifrån ett mångfaldsperspektiv. Anna är utbildad kommunikationsstrateg och kulturvetare.  

Peter Gillgren

Gillgren, Peter

Peter Gillgren är en svensk konsthistoriker och innehavare av Anders Zorns professur i konstvetenskap vid Stockholms universitet. 1995 disputerade han i Uppsala på en mentalitetshistoriskt inspirerad avhandling om målade minnestavlor i Sverige från 1500- och 1600-talet. Sedan dess har det blivit många artiklar och några böcker om framför allt renässansens och barockens bildkonst. Sedan 2013  Läs mer »

Nikolas Glover

Glover, Nikolas

Nikolas Glover är post-doc på Ekonomisk-historiska Institutionen vid Uppsala Universitet. National Relations är hans avhandling. Webbsida: http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-278

Bild saknas

Godenhjelm, Sebastian

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning omfattar nya former av offentlig förvaltning, samverkan bland olika aktörer och processer inom regional utveckling. Webbsida: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/sebastian-godenhjelm

Bild saknas

Godhe, Michael

Michael Godhe är verksam vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, och undervisar vid Kultur, samhälle och mediegestaltningsprogrammet, Institutionen for studier av samhällsutveckling och kultur. Han disputerade vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, på den idéhistoriska studien Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003).  Läs mer »

Moa Goysdotter

Goysdotter, Moa

Moa Goysdotter is researcher and lecturer at the Department of Art History and Visual Studies, Lund University. Her PhD-project was concentrated to photography theory and American art photography of the 1970s. Currently she teaches courses in fashion and digital media, and in her present research she focuses on subversive movements at the border of art  Läs mer »

Bild saknas

Grundberg, Malin

Malin Grundberg disputerade våren 2005 med Ceremoniernas makt, vid Stockholms universitets historiska institution. Hon arbetade 2005 till 2012 på Statens Historiska Museer. Sedan hösten 2012 är hon museichef på Livrustkammaren.

Bild saknas

Gullberg, Anders

Associate Professor at the Royal Institute of Technology, Stockholm. Webbsida: http://urbancity.se/

Jenny Gunnarsson Payne

Gunnarsson Payne, Jenny

Jenny Gunnarsson Payne currently works as a lecturer and researcher in Ethnology at Södertörn University. She completed her PhD-thesis Systerskapets logiker: En etnologisk studie av feministiska fanzines (The Logics of Sisterhood: An Ethnological Study of Feminist Zines) in 2006. She has published a number of articles on the thematic of feminist movement media (zines, blogs,  Läs mer »

Hedda Gunneng

Gunneng, Hedda

Hedda Gunneng är docent i latin, och sedan 2010 universitetslektor i medeltidsstudier vid Högskolan i Gotland. Hennes forskning är främst inriktad på vetenskaplig utgivning av medeltida texter, både på latin och fornsvenska. Hon har också utgivit studier i latinsk paleografi och kvinnohistoria. Hennes nuvarande forskning handlar om bilden av medeltiden i datorspel. Fotografi: Hedda Gunneng  Läs mer »

Bild saknas

Gustavsson, Bernt

Bernt Gustavsson är tidigare professor vid Örebro universitet, numera vid NTNU i Trondheim. Han har forskat i och skrivit ett antal böcker om kunskap, bildning och demokrati. Folkbildning är ett av hans huvudsakliga forskningsområden.

Peter Habbe

Habbe, Peter

Peter Habbe (f. 1964) tog teologie kandidatexamen vid Lunds universitet. Samtidigt blev han färdigutbildad gymnasielärare och har efter sin doktorandtjänst arbetat vid Västerviks gymnasium. Han har också skrivit läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap för både högstadiet och gymnasiet.

Peter Håkansson

Håkansson, Peter

Peter Håkansson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola. Håkansson disputerade år 2011 på avhandlingen Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Hans forskningsintresse rör sig i gränslandet mellan civilsamhällets och utbildningssektorns betydelse, socialt kapital samt institutionell förändring. För närvarande arbetar Håkansson  Läs mer »

Peter Haldén

Haldén, Peter

Peter Haldén är docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hans forskning kretsar kring tre pelare: (1) Hur politiska och militära ordningar etableras, underhålls och sönderfaller över lång tid i Europa och Asien. (2) Hur militärt våld används för att uppnå politiska mål. (3) Militärorganisation. Haldéns forskning har fokuserat på ritualer, symboler och  Läs mer »

Ann-Mari Hållans Stenholm

Hållans, Ann-Mari

Ann-Mari Hållans Stenholm är fältarkeolog vid Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet sedan snart tre årtionden. Hon har till stor del varit verksam i Mälardalen och ansvarat för en rad betydande arkeologiska undersökningar samt medverkat i flera böcker och vetenskapliga publikationer. Medlem i Arkeologiska samfundet och Svenska ICOMOS.

Bild saknas

Harrison, Dick

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har blivit känd för en större publik genom sin medverkan som sakkunnig i tv och radio och sin entusiasmerande berättarstil.

Jonas Harvard

Harvard, Jonas

Jonas Harvard är docent i historia vid Mittuniversitetet där han bland annat undervisar på journalistprogrammet. Han disputerade 2006 vid Umeå universitet med en avhandling som undersökte hur politiker såg på begreppet ”allmänna opinionen” 1850–1920. Hans forskning har rört mediehistoria i bred mening. Bland annat har han undersökt opinionsbildningens mekanismer under 1800-talet, hur tekniska förändringar som  Läs mer »

Bild saknas

Haseltine, William A.

William A. Haseltine, Ph.D., has an active career in science, business, and philanthropy. He currently serves as President and Chairman of ACCESS Health International, an international think tank and advisory group. Dr. Haseltine was a professor at Harvard Medical School and Harvard School of Public Health from 1976 to 1993, where he was founder and  Läs mer »

Katherine Hauptman

Hauptman, Katherine

Katherine Hauptman är för tillfället tjänstledig från Historiska museet för ett uppdrag som sekreterare i Museiutredningen 2014/15. På Historiska museet har hon arbetat som projektledare och ansvarig för forskning och utveckling om kommunikation och publik. Senast var Katherine projektledare för JÄMUS, Statens historiska museers regeringsuppdrag för jämställd representation i museisektorn. Genusförbart är projektets slutpublikation. Hon  Läs mer »

Jon Helgason

Helgason, Jon

Jon Helgason, forskare i litteraturvetenskap inriktad mot 1700-talet och uppkomsten av en modern litterär offentlighet. Han ingår i projektet, ”Förhandlingen av litterärt värde, Sverige 2013” vid Lunds universitet. Fotografi: Jon Helgason privat Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/JonHelgason/

Andreas Hellerstedt

Hellerstedt, Andreas

Andreas Hellerstedt är idéhistoriker och har disputerat vid Stockholms universitet. Ödets teater är hans doktorsavhandling. Webbsida: http://www.idehist.su.se/foreningen/noesis

Bild saknas

Hemlin, Sven

Sven Hemlin är docent i psykologi och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har varit gästforskare vid Science Technology Policy Research Unit (SPRU), University of Sussex, Handelshögskolan i Köpenhamn samt Tammerfors universitet. Hemlin bedriver forskning i vetenskaps- och teknikpsykologi och har sedan 2001 intresserat sig för kreativa kunskapsmiljöer. Från 2007  Läs mer »

Lars Hermanson

Hermanson, Lars

Lars Hermanson, f. 1967, är docent och verksam som forskare och lektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Han disputerade i Göteborg år 2000 på avhandlingen Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark. Hermanson studerar samspelet mellan sociala, politiska och andliga relationer i det nordeuropeiska samhället under perioden ca 1000–1300,  Läs mer »

Bild saknas

Hernæs Nordberg, Kari

Kari Hernæs Nordberg är lektor på Institutt for kultur, religion og samfunnsfag vid Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes forskning kretsar kring sexualhistoria, utbildningshistoria och historieskrivning. Webbsida: https://www.usn.no/om-hsn/kontakt-oss/ansatte/kari-hernas-nordberg-article145637-6688.html

Mary Hilson

Hilson, Mary

Mary Hilson has a PhD in Economic and Social History (University of Exeter, 1998) and is Lecturer in Contemporary Scandinavian History at the Department of Scandinavian Studies, University College London. Previous publications include: "Labour Politics in a Naval Dockyard: The Case of Karlskrona, Sweden, 1880-1920", International Review of Social History (2001); "Consumers and Politics: The  Läs mer »

Anja Hirdman

Hirdman, Anja

Anja Hirdman (f.1964) är medieforskare och verksam vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområden rör medier, visuell kommunikation, representationer av kön och klass, känslor och bilders betydelse. Hirdman har bland annat skrivit boken Tilltalande bilder (2002) som handlar om hur idéer om maskulinitet och femininitet illustreras i veckopress under skilda årtionden, Den ensamma  Läs mer »

Anders Högberg

Högberg, Anders

Anders Högberg är verksam vid Linnéuniversitetet. Hans forskning spänner över ett brett fält med allt ifrån studier om den moderna människans tidiga förhistoria och utveckling till kulturarvs- och kulturmiljöfrågor i vår samtid och framtid. Högberg har arbetat som fältarkeolog vid många stora arkeologiska utgrävningar. Under 2013 arbetar han framförallt i två projekt, dels ett om den  Läs mer »

Bild saknas

Holm, Johan

Johan Holm (f 1960) är fil dr i histo­ria och gymnasielärare i Nyköping. Han har skrivit om bondeståndets formering på riksdagen och flera artiklar om statsmakt och bonde­motstånd under 1500­ och 1600­talen.

Gustav Holmberg

Holmberg, Gustav

Gustav Holmberg är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hans forskning har mestadels behandlat modern astronomihistoria men också livsmedelsteknologi, framtidsstudier, astrobiologi och historiebruk.

Bild saknas

Houltz, Anders

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria, verksam vid Blekinge tekniska högskola. Han disputerade vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, Kungliga Tekniska högskolan, på avhandlingen Teknikens tempel. Modernitetoch industriarv på Göteborgsutställningen 1923 (2003). Houltz forskning behandlar teknikens och industrins kulturhistoria, museer, utställningar och medialisering, materiell och visuell kultur. Hans senaste  Läs mer »

Eva Hættner Aurelius

Hættner Aurelius, Eva

Eva Hættner Aurelius är  professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har bland annat handlat om kvinnors självbiografier under tidigmodern tid (Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1997), bland andra drottning Kristinas självbiografi. Hon har varit redaktör för första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I Guds namn (1993). Hon har  Läs mer »

Bild saknas

Idvall, Markus

Markus Idvall är sedan 2009 docent i etnologi vid Lunds universitet, och arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper. Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/MarkusIdvall

Bild saknas

Isaksson, Karolina

Senior Researcher at the Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping.

Arne Jarrick

Jarrick, Arne

Since 1997 Arne Jarrick is a professor of history at Stockholm University (SU). He received his PhD in Economic History from SU in 1985. He has held many leading positions in the national as well as the international research funding system, such as Secretary General for the Humanities and Social Sciences at the Swedish Research  Läs mer »

Kristina Jennbert

Jennbert, Kristina

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde: Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven.  Läs mer »

Bild saknas

Jensen, Christian

Christian Jensen är lektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör ledning och förändring av, i och mellan stora offentliga organisationer, i synnerhet kopplat till projekt, samverkan och lärande, och spänner över flera empiriska fält som integration, psykisk ohälsa, näringslivs- och stadsutveckling. Webbsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xjench

Christina Johansson

Johansson, Christina

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat  Läs mer »

Bild saknas

Johnsdotter, Sara

Sara Johnsdotter är professor i hälsa och samhälle med inriktning på medicinsk antropologi vid Malmö högskola. Fokus i forskningen är kvinnlig omskärelse. Webbsida: http://mah.se/hs_sara_johnsdotter

Bild saknas

Jonsson, Leif

Leif Jonsson är universitetslektor och forskare, anställd vid Institutionen för samhällutveckling och kultur vid Linköpings universitet. Han är även docent i tema Kultur och Samhälle. Webbsida: http://www.ledarkonsult.se/

Thomas Kaiserfeld

Kaiserfeld, Thomas

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och är framför allt intresserad av teknik- och vetenskapshistoria. Han har tidigare ägnat sig åt att undersöka de förändrade institutionella och organisatoriska förhållanden för salpeterframställning under 1700- och det tidiga 1800-talet. Han har också undersökt svenska naturvetares förändrade karriärmönster under det sena 1800-talet och  Läs mer »

Anna Källén

Källén, Anna

Anna Källén (född 1973) är arkeolog med intresse för kritisk och ämnesöverskridande humanistisk forskning. Hennes egen forskning har bland annat behandlat relationen mellan arkeologi och ekoturism i Sydostasien, och i ett pågående forskningsprojekt studerar hon 1900-talets arkeologihistoria från ett kosmopolitiskt perspektiv. Hon är sedan 2009 forskningssekreterare för forskarskolan i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet. Anna  Läs mer »

Johan Kärnfelt

Kärnfelt, Johan

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Som forskare har han tidigare ägnat sig åt den svenska populärvetenskapens historia, men på senare år har han rört sig alltmer mot astronomihistorien. Webbsida: http://www.popast.nu/

Sara Kärrholm

Kärrholm, Sara

Sara Kärrholm är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hon har främst forskat kring populärlitteratur, deckare samt barn- och ungdomslitteratur. Hon har bland annat skrivit boken Kriminallitteratur (2011) samt varit medredaktör till Barnlitteraturens värden och värderingar (2012). Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/SaraKarrholm/

Mattias Kärrholm

Kärrholm, Mattias

Mattias Kärrholm är professor i arkitekturteori vid Lunds Tekniska Högskola och forskar på frågor om hur den byggda miljön används och har bl.a. skrivit om det offentliga rummets förändringar, handelsmiljöer, territorialitet och byggnadstyper. Foto: Kennet Ruona.

Charlotta Krispinsson

Krispinsson, Charlotta

Charlotta Krispinsson är konstvetare verksam vid Stockholms universitet. Historiska porträtt som kunskapskälla är hennes doktorsavhandling. Vetenskapliga intresseområden är främst museihistoria, konsthistoriografi och bildteori, med inriktning på tolknings- och receptionshistoria. Fotograf: Niklas Björling Webbsida: https://su-se.academia.edu/CharlottaKrispinsson

Bild saknas

Kronberg, Klas

Klas Kronberg (f.1977), fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap samt fil. mag. i kulturvetenskap. Han har tidigare varit redaktör för bland annat Lumpen – från mönstring till muck (2014), Karl XII och svenskarna i Osmanska riket (2015) och Sömmerskor, tornsvalor och soldater (2016). Han är verksam vid Armémuseum som bibliotekarie. Webbsida: www.armemuseum.se

Karin L. Eriksson

L. Eriksson, Karin

Karin L. Eriksson är docent i musikvetenskap och föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL). Som forskare fokuserar hon på traditionell musik i ett historiskt och i ett samtida perspektiv och på frågor om exempelvis relationen mellan ideologi och praktik. Just nu studerar pedagogiska arenor för utlärning av traditionell  Läs mer »

Mariah Larsson

Larsson, Mariah

Mariah Larsson är docent i filmvetenskap och lektor i Hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid Malmö högskola. Hennes forskningsområden är pornografisk film samt film och sexualitet. Hon undervisar på mastern i sexologi vid Malmö högskola och är också programkoordinator för masterprogrammet. Förutom Interdisciplinary Approaches to Twilight har hon också varit redaktör (tillsammans med Anders Marklund)  Läs mer »

Anna Larsson

Larsson, Anna

Anna Larsson är verksam som professor och forskningsledare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/anna-larsson/

Bild saknas

Larsson Heidenblad, David

David Larsson Heidenblad är fil. dr i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hans pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott – när, var och hur kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med  Läs mer »

Max Liljefors

Liljefors, Max

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Hans nuvarande forskning rör hur biovetenskapernas bilder skapar nya uppfattningar om kroppen och dess samhälleliga och existentiella villkor, och hur dessa får genomslag i konst och kultur. Han är sedan 2013 forskningsledare för en tvärvetenskaplig humanistisk forskargrupp om neurodegenerativa sjukdomars sociala och kulturella  Läs mer »

Bild saknas

Lindqvist, Katja

Katja Lindqvist forskar om konstnärer som entreprenörer och ledare, och om organisering och finansiering av kulturverksamheter. Dessutom är hon intresserad av politikens och det offentligas inflytande över kulturella och kreativa verksamheter. 2019-2021 undersöker hon regionalpolitiska satsningar på kulturella och kreativa näringar i Sverige och Europa, och dessas effekter med forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond.

Bild saknas

Lindstedt Cronberg, Marie

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/MarieLindstedtCronberg

Peter Lindström

Lindström, Peter

Peter Lindström är universitetslektor i idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Han har sedan disputationen 2003 (på avhandlingen Prästval och politisk kultur 1650–1800) medverkat i olika projekt som på ett eller annat sätt anknutit till frågeställningar om politisk kultur (och i viss mån genus) under den tidigmoderna perioden – främst 1600- och 1700-tal. Han har vid sidan  Läs mer »

Magnus Linnarsson

Linnarsson, Magnus

Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid. Han disputerade vid Lunds universitet 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 antologin Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna  Läs mer »

Jens Ljunggren

Ljunggren, Jens

Jens Ljunggren (f. 1964) är professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare forskat om idrottshistoria, manlighet samt 1960- och 70-talets vänsterintellektuella.

Karin Lövgren

Lövgren, Karin

Karin Lövgren är forskare vid Umeå universitet. Hennes forskning är inriktad på åldrande och genus, med särskilt fokus på hur vi skapar mening kring ålder i vardagen och för hur åldrande representeras i populärkultur. Hennes pågående forskningsprojekt I garderoben, är inriktat på kvinnor, kläder och åldrande. Kvinnor från sextioårsåldern och uppåt har intervjuats. Undersökningen är  Läs mer »

Daniel Lövheim

Lövheim, Daniel

Daniel Lövheim (f. 1975) är idéhistoriker och verksam som universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Uppvuxen i Örnsköldsvik, studerade och doktorerade i Uppsala. Forskningsfokus på vetenskapshistoria och utbildningshistoria. Fotograf: Anna Lövheim

Anna Lund

Lund, Anna

Anna Lund är docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning. Hon är särskilt intresserad av hur vi skapar mening när vi blir pensionärer, hur kulturpolitiken sätts i verket samt hur ungdomars livsvillkor och kulturella identiteter samspelar med läroprocesser i och utanför skolans värld. Fotograf: Johannes Rydström Webbsida: https://lnu.se/en/staff/anna.lund/

Bild saknas

Lundberg, Anna

Anna Lundberg, docent är historiker och arbetar som forskare och lärare vid Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet. Hon disputerade 1999. Hennes forskning fokuserar på människors hälsa i förhållande till lagar och det omgivande samhället.

Bild saknas

Lundh Nilsson, Fay

Fay Lundh Nilsson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har nyligen varit engagerad i två forskningsprojekt som handlat om utvecklingen av yrkesutbildningen i Sverige och leder för närvarande forskningsprojektet Lärande och kunskapsöverföring genom arbetskraftmigration som finansieras av Vetenskapsrådet. Hon har varit redaktör tillsammans med Anders Nilsson  Läs mer »

Susanne Lundin

Lundin, Susanne

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation  Läs mer »

Pia Lundqvist

Lundqvist, Pia

Pia Lundqvist (f. 1964) är docent i historia och är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon ägnat sig åt frågor som rör textil handel, konsumtion och materiell kultur samt migration och kulturmöten – framför allt under 1700- och 1800-talen. Webbsida: https://historiskastudier.gu.se/ominstitutionen/personal?userId=xlunpi

Catarina Lundström

Lundström, Catarina

CATARINA LUNDSTRÖM är historiker och skribent med en gedigen bakgrund inom kulturarvsfältet, verksam även som utredare och handläggare av kultur- och glesbygdsfrågor. 2005 publicerades hennes avhandling Fruars makt och omakt; kön, klass och kulturarv 1900–1940. Hon har även författat rapporten Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta kommuner (2009) samt  Läs mer »

Åsa Mälhammar

Mälhammar, Åsa

Åsa Mälhammar (f. 1968) är litteraturvetare utbildad vid Stockholms universitet. Hon är även verksam som journalist och kulturskribent. En svensk harlekinad är hennes doktorsavhandling.

Göran Malmstedt

Malmstedt, Göran

Göran Malmstedt (f. 1956) är professor i historia vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han främst intresserat sig för den tidigmoderna perioden, och ämnen med en kulturhistorisk inriktning. Han har tidigare bland annat publicerat Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800 (1994) och Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i  Läs mer »

Anders Marklund

Marklund, Anders

Anders Marklund doktorerade 2004 vid Lunds universitet. Han har undervisat i filmvetenskap i Göteborg, Lund, Malmö och Växjö. Han är har grundat och är redaktör för tidskriften Journal of Scandinavian Cinema. Han arbetar idag vid Lunds universitet. Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/AndersMarklund

Bild saknas

Morell, Mats

Professor of Economic History, Department of Economic History, Stockholm University.

Bild saknas

Myrdal, Janken

Janken Myrdal började som medeltidshistoriker och jordbrukshistoriker, och har arbetat med olika typer av källmaterial, både arkeologi, bilder och texter. Under senare år har han fokuserat allt mer på världshistoria, och då tagit med sig de metodiska ansatserna från medeltidsforskningen. Myrdal har byggt upp ämnet agrarhistoria i Sverige, och bland annat varit redaktör för The  Läs mer »

Sari Nauman

Nauman, Sari

Sari Nauman (f.1981) är historiker vid Göteborgs universitet och disputerar 2017 på avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718. Hennes forskningsintressen kretsar kring politisk kultur under tidigmodern tid. Fotograf: Daniel Arvidsson

Kerstin Näversköld

Näversköld, Kerstin

Kerstin Näversköld är arkeolog och arbetar som antikvarie på Historiska museet i Stockholm. Kerstins kunskapsinriktning rör tidsperioden vikingatid och hon är bl.a. delaktig i arbetet med museets vandringsutställningar om vikingar. Kerstin är på olika sätt involverad i frågor som rör kulturarvsbruk samt genus- och normkritiska perspektiv inom arkeologisk forskning och museiverksamhet.

Karlis Neretnieks

Neretnieks, Karlis

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Foto: privat Webbsida: http://karlisn.blogspot.se/

Agneta Ney

Ney, Agneta

Agneta Ney är docent i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om det isländska samhällets förändring under vikingatid och medeltid. Hon har bland annat varit verksam som gästforskare vid The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies i Reykjavik och vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Foto: Gudrun Forsberg

Anders Nilsson

Nilsson, Anders

Anders Nilsson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet, där han har lett flera forskningsprojekt om yrkesutbildning och publicerat sin forskning såväl nationellt som internationellt. Nilssons senare publikationer utgörs bland annat av ”Vocational education and training – an engine for growth and a vehicle for social inclusion?”, International Journal of Training  Läs mer »

Daniel Nilsson

Nilsson, Daniel

Fil.mag. från Lunds universitet med kulturgeografisk inriktning och med ett särskilt fokus mot stadsgeografiska frågor. Sedan september 2016 är Daniel Nilsson verksam som kulturgeograf på Tyréns. Tillsammans med Krister Olsson är han redaktör för boken Det förflutna i framtidens stad – Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (mars 2014, Nordic Academic Press). Fotograf: Jonas  Läs mer »

Roddy Nilsson

Nilsson, Roddy

Lektor i kriminologi med historisk inriktning vid Växjö universitet, sedermera Linnéuniversitetet 2003–2012. Professor i historia vid Göteborgs universitet sedan 2014. Disputerade med avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (1999). Webbsida: http://historiskastudier.gu.se/Personal/larare-forskare/roddy-nilsson

Bild saknas

Nilsson Hammar, Anna

Anna Nilsson Hammar är fil. dr i historia och postdoktor på Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och är en studie av kunskapsproduktionen kring begreppet och fenomenet samvete i 1600-talets Sverige. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson

Gunnar Nordanskog

Nordanskog, Gunnar

Gunnar Nordanskog (f. 1970) tog 1998 sin filosofie magisterexamen i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han har därefter haft olika anställningar inom fältarkeologi, kulturmiljövård och på universitet, och sedan hösten 2006 arbetar han som stiftsantikvarie i Linköpings stift. Hans avhandling i historisk arkeologi, Föreställd hedendom, är skriven inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård”.

Therese Nordlund Edvinsson

Nordlund Edvinsson, Therese

Therese Nordlund Edvinsson (f. 1976) är docent och universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har tidigare skrivit böcker om bland annat homosocialitet i en jaktklubb och om direktörsfruar i svenskt näringsliv. Foto: privat Webbsida: http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N17-1062

Bild saknas

Nordström, Nina

Nina Nordström har skrivit sin avhandling De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet »Vägar till Midgård». Efter en filosofie kandidatexamen har en lång rad resor, bland annat i Asien, kombinerats med olika anställningar som arkeolog, främst i Norge. Inom Midgårdsprojektet har hon också arbetat med Odens Öga, en  Läs mer »

Björn Norlin

Norlin, Björn

Björn Norlin är verksam som forskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Foto: Maria Rex.

Erik Nydahl

Nydahl, Erik

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950. Ett undersökningsområde rör hur den norrländska råvarumarknaden för skog och skogsfastigheter utvecklades genom industrialiseringen. I tidigare studier har han undersökt bland annat valdeltagande och politisk kultur på  Läs mer »

Bild saknas

Nykvist, Martin

Martin Nykvist är kyrko­historiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. I sin forsk­ning intresserar sig Nykvist för frågor om genus och kyrkans relation till det omgivande samhället. Alla mäns prästadöme är hans doktorsavhandling.

Tom O'Dell

O'Dell, Tom

Tom O’Dell är professor i etnologi vid intsitiutionen för kulturvetenskap, avdelningen fö retnologi, Lunds universitet. Han har författat ett flertal böcker om globalisering, mobilitet, turism och kulturekonomi. O’Dell har hos Nordic Academic Press tidigare gett ut Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden(1997) och Spas. The cultural economy of Hospitality, Magic and the Senses (2010).   Tom O’Dell is professor of ethnology at the Department of Arts and  Läs mer »

Krister Olsson

Olsson, Krister

Docent i kulturvård och universitetslektor på Göteborgs universitet. Teknologie doktor i regional planering från KTH. Hans forskning har främst varit inriktad på kulturmiljöfrågor, kommunal planering, medborgarinfly­tande och platsmarknadsföring. Mellan 2011 och 2014 har han varit verksam som utredare på Riksantikvarieämbetet. Tillsammans med Tigran Haas är han redaktör för boken Emergent Urbanism: Urban Planning & Design  Läs mer »

Magnus Perlestam

Perlestam, Magnus

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han disputerade på avhandlingen Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620–1820. Efter avhandlingen orienterade han sig emot kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i  Läs mer »

Bild saknas

Persson, Anders

Anders Persson has a Ph.D. in sociology from the University of Gothenburg, Sweden. He has a background in sociology of science and science ethics.

Bo Petersson

Petersson, Bo

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.

Bo Petersson

Petersson, Bo

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.’ Fotografi: Johanna Svensson Webbsida: http://forskning.mah.se/id/ksbope

Magdalena Petersson McIntyre

Petersson McIntyre, Magdalena

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon anlägger ett genusperspektiv på servicesektorn och konsumtionskultur och har tidigare forskat om massproducerade förpackningar, normkritisk design och modebloggande. Hennes pågående forskning handlar om digitalisering av konsumtionskultur samt om marknadsaspekter på frågor om genus och jämställdhet. Fotograf: privatbild Webbsida: http://gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xpmagl

Bild saknas

Pettersson, Lars

Lars Pettersson är docent i ekonomisk historia och knuten till Ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Hans forskning har i stor utsträckning behandlat humankapitalets roll i den svenska ekonomiska omvandlings- och tillväxtprocessen. Speciellt har han intresserat sig för den gymnasiala yrkesutbildningen. Den utbildningskategorin har även varit i fokus i det utredningsarbete han under senare år ägnat sig  Läs mer »

Maja Povrzanović Frykman

Povrzanović Frykman, Maja

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman  Läs mer »

Bild saknas

Rodell, Magnus

Magnus Rodell är docent i idéhistoria och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han disputerade vid Institutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, på avhandlingen Att gjuta en nation. Statyinvigningaroch nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt (2002). Hans forskning har handlat om monument, nationsformering, materiell kultur, historiebruk och skapandet av kulturella gränser.  Läs mer »

Birgitta Roeck Hansen

Roeck Hansen, Birgitta

Birgitta Roeck Hansen är pensionerad docent i kulturgeografi och har forskat vid Stockholms universitet med inriktning mot historisk agrargeografi. Hon tillbringar somrarna på Mälaröarna vilket väckt hennes intresse för att undersöka deras lokalhistoria och hur jordägandet sett ut just där över tid.

Maria Rönnlund

Rönnlund, Maria

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

Henrik Rosengren

Rosengren, Henrik

Henrik Rosengren (f.1968) är lektor i historia och verksam vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Han har tidigare gett ut ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950 (2007) och även varit medredaktör för antologier om biografiskrivande, historiedidaktik samt om tonsättarna Dmitrij Sjostakovitj och Gustav Mahler. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/HenrikRosengren

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Rossholm Lagerlöf, Margaretha

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier. Hon är rådgivare till universitetet i frågor om projektet Accelerator, en mötesplats kring konst, samhällsfrågor och forskning. Verksamheten riktar  Läs mer »

Maija Runcis

Runcis, Maija

Maija Runcis är docent i historia vid Södertörns högskola. Hennes forskning kretsar kring den svenska välfärdsstaten sett ur ett minoritetsperspektiv – utsatta individer, invandrare och barn. Maija Runcis arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om familjepolitik i forna Sovjet.

Leif Runefelt

Runefelt, Leif

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk  Läs mer »

Ylva Sjöstrand

S. Sjöstrand, Ylva

Ylva S. Sjöstrand är historiker, verksam vid Stockholms universitet. För sin avhandling Stadens sopor (Nordic Academic Press 2015) mottog hon det prestigefyllda Cliopriset 2015. Juryns motivering löd: ”Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon  Läs mer »

Bengt Sandin

Sandin, Bengt

Bengt Sandin är professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Han har medverkat som redaktör för böckerna Understanding Literacy in its Historical Contexts, Neither Fish nor Fowl och Situating Child Consumption.  I Situating Child Consumption medverkar Bengt Sandin tillsammans med Anna Sparrman och Johanna Sjöberg. De tre redaktörerna är idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema  Läs mer »

Bild saknas

Sandmo, Erling

Erling Sandmo är professor i historia vid Universitetet i Oslo och forskare vid Nasjonalbiblioteket. Hans forskning kretsar kring  Europas tidigmoderna kulturhistoria, med särskild fokus på rättshistoria, musik, kunskap, and historieskrivning. Hans senaste bok, Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895, ges ut på engelska under 2018 med titeln Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature, 1491–1895. Webbsida: http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/erlingss/index.html

Bild saknas

Sigurðsson, Jón Viðar

Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo Webbsida: http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/jonvs/

Johanna Sjöberg

Sjöberg, Johanna

Johanna Sjöberg is a Ph.D. candidate at the Department of The­matic Studies – Child Studies, Linköping University, Sweden. Her research focuses on children and consumption, studying laws and regulations surrounding advertisements for children, as well as the visual positioning of children in print advertisements. Sjöberg is interested in how notions and ideals of children and  Läs mer »

Bild saknas

Sjöblom, Stefan

Stefan Sjöblom är statsvetare och professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör områden som kommunal och regional utveckling, reformpolitik och nya styrformer i offentlig sektor. Webbsida: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/stefan-sj%C3%B6blom

Bild saknas

Sjölin, Mats

Mats Sjölin is Professor in political science at Linnaeus University. He has led research projects on political ethics and party government. His research has been published in journals such as Government & Opposition, Local Government Studies, Scandinavian Political Studies, and in several books. Webbsida: https://lnu.se/personal/mats.sjolin/

Marco Smedberg

Smedberg, Marco

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling. Marco Smedberg föreläser gärna om sina böcker, och han anordnar även historiska temaresor runtom i världen. Läs mer om detta på hans egen hemsida www.marcosmedberg.se Fotograf: Håkan Sandbring Webbsida: http://www.marcosmedberg.se

Anna Sparrman

Sparrman, Anna

Anna Sparrman is Associate Professor and Senior Lecturer in Visual Culture at the Department of Thematic Studies – Child Studies, Linköping University, Sweden. Her research focuses on the inter­twinement of children, childhoods, visual (material) culture, sexuality, children’s culture, and consumption from a contemporary, everyday perspective. Her research also includes visual research methodolo­gies. Sparrman is currently  Läs mer »

Bild saknas

Sparrman, Sandin & Sjöberg, Anna, Bengt & Johanna

  De tre redaktörerna, Anna Sparrman, Bengt Sandin och Johanna Sjöberg, är idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema Barn handlar om barndom, barnperspektiv, barns perspektiv, kultur i historisk samt samtida perspektiv.   The three editors are active at the Department of Thematic Studies – Child Studies, Linköping University, Sweden.  Läs mer »

Bild saknas

Stala, Krzysztof

Krzysztof Stala är född i Polen och har en doktorsexamen från Stockholms universitet. Idag arbetar han som universitetslektor i polska språket och litteratur vid Köpenhamns universitet. Tyngdpunkten i hans forskning ligger på polsk och östeuropeisk litteratur och kultur. Webbsida: http://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/148387

Ann Steiner

Steiner, Ann

Ann Steiner är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hennes forskning behandlar den moderna bokmarknaden, populärlitteratur och samtida läsarkultur. Hon har bland annat skrivit Litteraturen i mediesamhället (2012) och varit medredaktör till Interdisciplinary Approaches to Twilight (2011).

Bild saknas

Stenberg, Lisbeth

Lisbeth Stenberg är docent vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet; bibliotekarie (pension 2013). Hennes forskning kretsar främst kring Selma Lagerlöf och genus. Har bl.a. publicerat En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap (ak. avh., 2001), I kärlekens namn … Människosynen, den nya kvinnan och framtidens samhälle (2009), red.  Läs mer »

Bild saknas

Stenius, Henrik

Research director, Centre for Nordic Studies at the University of Helsinki, Finland Webbsida: http://www.helsinki.fi/cens/staff/stenius.html

Bild saknas

Stenqvist, Catharina

Catharina Stenqvist är professor och ämnesföreträdare i religionsfilosofi och arbetar med undervisning, forskning och forskarutbildning i religionsfilosofi vid Lunds universitet. I fokus står intresset för religiös erfarenhet och människans existentiella situation.

John Sundholm

Sundholm, John

John Sundholm är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Han är dessutom verksam inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet, Helsingfors. Hans forskningsområden är främst experimentfilm och minnesstudier och han är också konstnärlig ledare för det internationella experimentfilm-evenemanget AVANT i Karlstad. Tillsammans med nordiska kolleger har Lars Gustaf Andersson och John Sundholm tidigare bland annat  Läs mer »

Fredrik Svanberg

Svanberg, Fredrik

Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens historiska museer och docent i arkeologi. Han har en lång erfarenhet av att arbeta som antikvarie, med utställningsprojekt samt i en lång rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring arkeologi, historia samt museernas samlande och samhällsroll. Fredriks doktorsavhandling, Decolonizing the Viking Age (2003) handlade om nya perspektiv på vikingatiden. Foto:  Läs mer »

Bild saknas

Svanberg, Johan

Johan Svanberg är historiker vid Stockholms universitet, med migrationshistoria och arbetslivets historia som specialområden. Han disputerade 2010 vid Linnéuniversitetet i Växjö med avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner: Verkstadsföreningen Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945-1952. År 2005 gav han ut boken Minnen av migrationen: Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken i  Läs mer »

Lotta Svensson

Svensson, Lotta

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Hon har därefter, med en interaktiv ansats, fortsatt forska om barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling och spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass,  Läs mer »

Josefina Syssner

Syssner, Josefina

Josefina Syssner är kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. I sin forskning har Syssner i första hand intresserat sig för de politiska frågor, strategier och proces­ser som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum. Hennes avhandling What Kind of Regionalism behandlade regionalism och regional  Läs mer »

Michael Tapper

Tapper, Michael

Michael Tapper är filmkritiker på Sydsvenskan och doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet. Läs mer om honom här! Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/MichaelTapper

Bild saknas

Thorup Thomsen, Bjarne

Bjarne Thorup Thomsen är docent vid institutionen för Scandinavian Studies vid University of Edinburgh, Hans forskning kretsar kring regionala, nationella och transnationella aspekter av romanen och reseskildringen i Norden. Han har bl.a. publicerat: m. Toft Andersen och Zerlang, En selvskreven historie. Om erindringsbøger og dagbøger af bønder, håndværkere og arbejdere i Danmark (1982), m. Brask,  Läs mer »

Bild saknas

Tjällén, Biörn

Biörn Tjällén är fil.dr. i historia och lektor i historia vid Mittuniversitetet. Han forskar huvudsakligen kring politiskt tänkande, kyrkohistoria och själavård i medeltidens Europa. Webbsida: https://www.miun.se/Personal/biorntjallen/

Bild saknas

Tornbjer, Charlotte

Charlotte Tornbjer arbetar för närvarande som utbildningskoordinator för Nationella forskarskolan i historia och Forskarskolan i historia och historiedidaktik. Hon är dessutom projektkoordinator för HT-flytten till nuvarande Zoologen/Zoofysiologen. Därutöver undervisar och forskar hon.

Martin Tunefalk

Tunefalk, Martin

Martin Tunefalk är fil. dr i historia och verksam som antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet i Stockholm. Han disputerade 2015 på avhandlingen Äreminnen: Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900, i vilken han problematiserar den moderna samhällsuppfattningens framväxt utifrån personhyllningar och förändrade föreställningar om social status. Foto: Anders Ståhlberg

Bild saknas

Tunlid, Anna

Anna Tunlid är forskare vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Hennes forskningsinriktning är vetenskapshistoria och hon har bland annat intresserat sig för framväxten och utvecklingen av nya forskningsfält, samt hur detta samspelar med de forskningspolitiska förutsättningarna. För närvarande arbetar hon med ett projekt om utvecklingen av medicinsk genetik och hur denna kunskap har  Läs mer »

Bild saknas

Vallström, Mikael

Mikael Vallström är etnolog och verksam som forskare  vid FoU Söderhamn samt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala

Maria Vallström

Vallström, Maria

Maria Vallström är docent i etnologi och är verksam vid Uppsala universitet, Södertörns högskola samt FoU Söderhamn. Avhandlingen Arbetslöshet och arbetsfrihet: Moral, makt och motstånd (2003) var både kultur- och socialhistorisk och behandlade 1990-talets arbetslöshet. Hon har forskat om migration mellan Finland och Sverige, hållbar utveckling i perifera urbaniteter samt patienter. För närvarande arbetar hon  Läs mer »

Katty H. Wahlgren

Wahlgren, Katty H.

Katty H. Wahlgren är arkeolog och projektledare för utvecklingsprojektet Publik arkeologi på Historiska museet. Hennes doktorsavhandling handlar om hällristningar och bronsåldersamhälle. Hon har arbetat med uppdragsarkeologi, att utforska arkeologins publikmöten och även undervisat som universitetslektor.

Bild saknas

Wallenberg-Bondesson, Maria

Maria Wallenberg-Bondesson doktorerade i historia 2003 vid Stockholms Universitet. Hennes tidigare forskning inkluderar religionsutveckling och folkliga rörelser i tidigmoderna Sverige. Sedan 2007 har hon varit involverad i forskning om långsiktig juridisk utveckling, tillsammans med bland andra Arne Jarrick.  

Ann-Kristin Wallengren

Wallengren, Ann-Kristin

Ann-Kristin Wallengren är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet där hon är verksam som lärare och forskare. Hon är författare till En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (Lund: Lund University Press, 1998), ”Samhällsbyggarnas tv-berättande. Estetik och ideologi i utbildningsprogram för televisionen” i Wallengren/Wadensjö, Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen (Stockholm: Stiftelsen  Läs mer »

Hans Wallengren

Wallengren, Hans

Hans Wallengren är lärare och historiker. Han forskar om främlingsfientlighet och den socialdemokratiska arbetarrörelsen och har tidigare bland annat studerat bostadsförhållanden, exempelvis i sin avhandling Hyresvärlden – Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880–1925 (1995). Han är verksam vid Lunds universitet som föreståndare på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, och därigenom även engagerad i undervisning på olika kurser med arbetar- och socialhistorisk inriktning. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/HansWallengren

Bild saknas

Welin, Stellan

Stellan Wellin is Professor of Biotechnology, Culture, and Technology at the University of Linköping, Sweden. He has a Ph.D. in philosophy, and has participated in several projects on the ethical issues in emerging biomedical technologies.

Bild saknas

Werner, Yvonne Maria

Yvonne Maria Werner är universitetslektor och docent i historia vid Lund universitet. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/YvonneMariaWerner

Bild saknas

Westberg, Johannes

Johannes Westberg (f. 1978), är professor i pedagogik vid Örebro universitet och docent i historia vid Uppsala universitet. Westberg disputerade på avhandlingen Förskolepedagogikens framväxt (2008), och har därefter publicerat artiklar om förskolans och folkskolans historia. Han har bland annat varit redaktör för antologin Förskolans aktörer (2011) och medredaktör för läroboken Utbildningshistoria – en introduktion (2  Läs mer »

Bild saknas

Widén, Sofia

Sofia Widén is Program Manager at ACCESS Health International, an international think tank and advisory group on health. Sofia oversees the development of the Swedish office of ACCESS Health and leads the Elder Care Case Studies project, a series of studies on innovative long term care in Sweden and elsewhere in Europe. Previously, Sofia worked as a  Läs mer »

Sven Widmalm

Widmalm, Sven

Sven Widmalm är sedan 2010 professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hans forskning är vetenskapshistoriskt inriktad och behandlar ofta relationen mellan vetenskap och politik. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets konsistorium och är medlem i flera akademier, bland annat Kungliga  Läs mer »

Bild saknas

Wiklund, Matilda

Matilda Wiklund är lektor i pedagogik och verksam som lärare och forskare vid Örebro universitet. Hennes forskning behandlar relationer mellan medier och utbildning. Hon är specifikt intresserad av vilka bilder medierna skapar i rapportering och debatt om utbildningsrelaterade frågor.

Per Wisselgren

Wisselgren, Per

Per Wisselgren is Associate Professor of Sociology at Umeå University, and holds a Ph.D. in History of Science and Ideas from the same university. His main research interests revolve around the history and sociology of the social sciences in a broad sense, including issues related to gender, social welfare, research funding, extra-academic knowledge production, media  Läs mer »

Andréa Wiszmeg

Wiszmeg, Andréa

Andréa Wiszmeg är doktorand i etnologi vid Lunds Universitet. Hennes forskningsintressen är vetenskapsteori och medicinsk vetenskapsproduktion, samt samhälleliga och kulturella kontexter för detta. Hon har arbetat i tvärvetenskapliga projekt om genetik och neurologi, bl.a. om forskning kring Parkinsons sjukdom. Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/AndreaWiszmeg/

Ruth Wodak

Wodak, Ruth

Ruth Wodak is an Emeritus Distinguished Professor at Lancaster University, UK, and the University Vienna, Austria. She has published widely on populism, identity politics and politics of the past, migration and xenophobia, racism, and antisemitism. Recent books in English include The Routledge Handbook on Language and Politics (with Bernhard Forchtner, 2018) and The Politics of  Läs mer »

Bild saknas

Åberg, Martin

Martin Åberg är docent i historia och verksam som universitetslektor vid Karlstads universitet. Hans publikationer inkluderar bland annat böckerna Samförståndets tid (1998) och Social capital and democratisation (2002, tillsammans med Mikael Sandberg). Han är även medredaktör för antologierna Baltic cities (1997), Tvärvetenskap (2004) och Företagaren som kulturbärare (2007).

Andreas Åkerlund

Åkerlund, Andreas

Andreas Åkerlund (1977) är docent i historia vid Uppsala universitet. Hans avhandling Mellan akademi och kulturpolitik från 2010 handlar om lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945 och han har tidigare skrivit om svensk-tyska akademiska kontakter under nazismen, förhållandet mellan språkundervisning i utlandet och nationell självbild, och på senare tid om offentlig diplomati, den  Läs mer »

Henrik Åström Elmersjö

Åström Elmersjö, Henrik

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. I sin forskning har han intresserat sig för både historiekulturella och utbildningshistoriska frågor. Han är en av redaktörerna för den utbildningshistoriska tidskriften Nordic Journal of Educational History. Fotografi: Olle Åström Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/henrik-astrom-elmersjo/

Bild saknas

Öhrvall, Richard

Richard Öhrvall is a PhD candidate in political science at Linköping University and researcher at the Research Institute of Industrial Economics. His research has been published in journals such as Acta Politica, Electoral Studies, Local Government Studies, and in several books. Webbsida: http://richardohrvall.com/

Bild saknas

Österberg, Mirja

Ph.D. student at the Centre for Nordic Studies, University of Helsinki, Finland Webbsida: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/person/meosterb

Bild saknas

Österberg, Eva

Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet och känd som förmedlare av historia i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat i dagspress och tv. Hon har gett ut ett flertal böcker och är en flitig föreläsare. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/EvaOsterberg/

Bild saknas

Östling, Johan

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. År 2008 disputerade han på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades han med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom han med sin andra  Läs mer »

Joachim Östlund

Östlund, Joachim

Joachim Östlund är fil. dr i historia, verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott. Hans forskningsområden rör Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 och med fokus på kulturmöten, slaveri och imperialism. Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-177 är  Läs mer »