Anders Högberg

Anders Högberg är verksam vid Linnéuniversitetet. Hans forskning spänner över ett brett fält med allt ifrån studier om den moderna människans tidiga förhistoria och utveckling till kulturarvs- och kulturmiljöfrågor i vår samtid och framtid. Högberg har arbetat som fältarkeolog vid många stora arkeologiska utgrävningar.

Under 2013 arbetar han framförallt i två projekt, dels ett om den tidigmoderna människans kognitiva utveckling för cirka 85 000 år sedan i dagens Sydafrika, dels i en studie av minnes- och kulturarvsaspekter av framtida långtidsförvaring av kärnbränsle.

Webbsida: https://lnu.se/personal/anders.hogberg/

Böcker

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården

Tankar, kunskaper och processer 2002–2012

Anders Högberg

Högberg does this brilliantly; his in-depth presentation of the underlying analytical concepts is excellent. Public Archaeology   Mångfald är ett  Läs mer »