Andreas Hellerstedt

Andreas Hellerstedt är idéhistoriker och har disputerat vid Stockholms universitet. Ödets teater är hans doktorsavhandling.

Webbsida: http://www.idehist.su.se/foreningen/noesis

Böcker

Ödets teater

Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

Andreas Hellerstedt

Förlusterna vid det stora nordiska krigets slut 1721 innebar ett förkrossande slag mot Sverige och den svenska äran. Man förlorade  Läs mer »