Anja Hirdman

Anja Hirdman (f.1964) är medieforskare och verksam vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområden rör medier, visuell kommunikation, representationer av kön och klass, känslor och bilders betydelse.

Hirdman har bland annat skrivit boken Tilltalande bilder (2002) som handlar om hur idéer om maskulinitet och femininitet illustreras i veckopress under skilda årtionden, Den ensamma fallosen (2007) som undersöker hur maskulinitet gestaltas med hjälp av såväl den kvinnliga som den manliga kroppen i pornografi och i självbilder på nätet, Döden i medierna; Våld, tröst och fascination (2012), en antologi som tittar på hur döden framträder i nyheter, i underhållning och på internet, samt Mediers känsla för kön (2015), en antologi om medieforskning och genus.

Böcker

Känslofyllda rum

Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Anja Hirdman

Med sakliga resonemang som är förankrade i forskning bidrar Hirdman till att skapa förståelse för mekanismer som ligger bakom hur  Läs mer »