Ann-Mari Hållans Stenholm

Ann-Mari Hållans Stenholm är fältarkeolog vid Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet sedan snart tre årtionden. Hon har till stor del varit verksam i Mälardalen och ansvarat för en rad betydande arkeologiska undersökningar samt medverkat i flera böcker och vetenskapliga publikationer. Medlem i Arkeologiska samfundet och Svenska ICOMOS.

Böcker

Fornminnen

Det förflutnas roll i det kristna och förkristna Mälardalen

Ann-Mari Hållans Stenholm

Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Inom arkeologisk  Läs mer »

Minne och myt

Konsten att skapa det förflutna

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm (red.)

Vad har Ground Zero i New York gemensamt med sydskånska gravar från jägarstenåldern? Vad har trädet i barndomens trädgård gemensamt  Läs mer »