Anna Lundberg

Anna Lundberg, docent är historiker och arbetar som forskare och lärare vid Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet. Hon disputerade 1999. Hennes forskning fokuserar på människors hälsa i förhållande till lagar och det omgivande samhället.

Array

Böcker

Läkarnas blanka vapen

Svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv

Anna Lundberg

Finns att köpa som e-bok på nätbokhandeln! Könssjukdomar har genom tiderna ansetts vara exceptionellt farliga och skamliga. Sedan tidigt 1800-tal  Läs mer »