Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg

 

De tre redaktörerna, Anna Sparrman, Bengt Sandin och Johanna Sjöbergär idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema Barn handlar om barndom, barnperspektiv, barns perspektiv, kultur i historisk samt samtida perspektiv.

 

The three editors are active at the Department of Thematic Studies – Child Studies, Linköping University, Sweden. The department of Child Studies research, among many things, issues of childhood, child perspective and children’s perspective , culture from a historical and contemporary perspective: http://www.tema.liu.se/tema-b

 

 

Array

Böcker

Situating Child Consumption

Rethinking values and notions of children, childhood and consumption

Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.)

How do children understand issues of work, marketing, money and scarcity? In Situating Child Consumption the contributors offer a provocative stance rethinking values  Läs mer »