Annika Björkdahl

Annika Björkdahl är professor i statsvetenskap och hennes forskning behandlar freds och konflikt och internationella relationer. Hon har bland annat varit medredaktör för böckerna Rethinking Peacebuilding: The Quest for Just Peace in the Middle East and the Western Balkans (2013) samt War and Peace in a World in Transition (2009), samt Importing EU norms: Conceptual Framework and Empirical Findings (2015). Hon är också redaktör för tidskriften Cooperation and Conflict.

Array

Böcker