Annika Bünz

Annika Bünz är fil. dr arkeologi. I sin avhandling Upplevelser av förhistorier, analyser av svenska arkeologiska museiutställningar (2015) gjorde hon djupgående och systematiska analyser av hur människor och deras världar skildras i arkeologiska utställningsberättelser. Hon är nu verksam som forskare på Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet med ett projekt som undersöker hur nordiska maritima museer skildrar sjöfart och sjöfarare.

Array

Böcker

Galjonsfigurens många öden och äventyr

Studier av berättande-, minnes och kunskapspraktiker

Annika Bünz (red.)

Galjonsfigurer snidade i trä har en visuell kraft som nyttjades av redare och kungar under segelfartygens epok. Samma levande uttrycksfullhet  Läs mer »