Åsa Berggren

Webbsida: http://www.ark.lu.se/person/AsaBerggren

Array

Böcker

Med kärret som källa

Om begreppen offer och ritual inom arkeologin

Åsa Berggren

Varför lade människor ner stenar, ben och redskap i vatten och våtmarker under förhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa  Läs mer »

Minne och myt

Konsten att skapa det förflutna

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm (red.)

Vad har Ground Zero i New York gemensamt med sydskånska gravar från jägarstenåldern? Vad har trädet i barndomens trädgård gemensamt  Läs mer »