Bo Petersson

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.’

Fotografi: Johanna Svensson

Webbsida: http://forskning.mah.se/id/ksbope

Böcker