Catharina Stenqvist

Catharina Stenqvist är professor och ämnesföreträdare i religionsfilosofi och arbetar med undervisning, forskning och forskarutbildning i religionsfilosofi vid Lunds universitet. I fokus står intresset för religiös erfarenhet och människans existentiella situation.

Array

Böcker

Förmoderna livshållningar

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist (red.)

Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna en meningsfull plats i vardagen. Drivkrafter som vänskap,  Läs mer »