Charlotte Tornbjer

Charlotte Tornbjer arbetar för närvarande som utbildningskoordinator för Nationella forskarskolan i historia och Forskarskolan i historia och historiedidaktik. Hon är dessutom projektkoordinator för HT-flytten till nuvarande Zoologen/Zoofysiologen. Därutöver undervisar och forskar hon.

Array

Böcker