Christina Johansson

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. För närvarande leder hon forskningsprojektet ”Museer som integrativa arenor” som är finansierat av EU:s fond för Asyl, Migration och Integration (AMIF) och Malmö högskola. Forskningen bedrivs på forskningsinstitutet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Förutom museer har hon i sin tidigare forskning intresserat sig för frågor om stat, nation, migration, migrationspolitik och representationer.

Fotograf: Leif Johansson

Webbsida: http://forskning.mah.se/id/imchjo

Böcker

Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander (red.)

Det här är en bok som hela Museisverige kan läsa med stor behållning. Inte bara kan, jag skulle drista mig  Läs mer »