Daniel Enstedt

Daniel Enstedt är docent och lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är i huvudsak samtidsorienterad och religionsbeteendevetenskapligt inriktad. Forskningsområdena täcker kristen tro, sexualitet och samlevnad, apostasi inom islam, och hur nyreligiösa föreställningar präglar familj och arbetsliv.

Array

Böcker

Levd religion

Det heliga i vardagen

Daniel Enstedt, Katarina Plank (red.)

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd – det vill säga en kroppsligt förankrad praktik  Läs mer »