Daniel Lövheim

Daniel Lövheim (f. 1975) är idéhistoriker och verksam som universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Uppvuxen i Örnsköldsvik, studerade och doktorerade i Uppsala. Forskningsfokus på vetenskapshistoria och utbildningshistoria.

Fotograf: Anna Lövheim

Böcker

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle

Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det  Läs mer »