Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har blivit känd för en större publik genom sin medverkan som sakkunnig i tv och radio och sin entusiasmerande berättarstil.

Array

Böcker

Social Militarisation and the Power of History

A Study of Scholarly Perspectives

Dick Harrison

Historien är inte rättvis. Genom tiderna har stereotypa fördomar utformats om att det finns goda och onda kulturer. Idag fördömer  Läs mer »

The Age of Abbesses and Queens

Gender and Political Culture in Early Medieval Europe

Dick Harrison

De hade namn som Faileuba, Bilichild, Theudelinda och Rusticula och från det västromerska rikets fall fram till 700-talet hade de  Läs mer »